Ny myndighet ska stoppa fusk och utnyttjande av välfärden

By on 7 september, 2021

För att motverka välfärdsbrottsligheten ska en ny myndighet ha övergripande kontroll över utbetalningar inom välfärden. Dessutom ska tretton myndigheter få utökade medel för att stärka sitt arbete mot välfärdsfusk. Det meddelade regeringen på en pressträff under gårdagen.

Den nya myndigheten ska enligt regeringen få i uppdrag att motverka brottslighet kopplat till välfärden. Uppdraget innebär bland annat att analysera utbetalningar som sker inom välfärdssystemet och att i vissa fall även genomföra utbetalningar. Planen är att myndigheten ska påbörja sin verksamhet under 2023 och vara helt på plats 2026.

Samverkan mellan myndigheter ska underlätta arbetet

Utöver den nya myndigheten kommer tretton befintliga myndigheter att få utökade medel för att stärka arbetet mot brottslighet. Det gäller bland annat myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket, Inspektionen för vård och omsorg och Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Värsta Götaland. Medlen ska gå till motverkandet av till exempel skatte- och bidragsbrott, felaktiga utbetalningar, penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Att kriminella försöker runda systemet eller fuska sig till pengar som de inte har rätt till slår hårt mot tilliten i samhället och allmänhetens förtroende till det offentliga. Därför är det av största vikt att på alla sätt motverka och förebygga oegentligheter av detta slag. Under 2020 anordnade Institutet Mot Mutor (IMM) tillsammans med ett antal andra aktörer ett rundabordssamtal med flera myndigheter och regioner för att diskutera välfärdsbrottsligheten. Det är glädjande att nu se framsteg på området och att den strävan efter bred samverkan som rundabordssamtalet mynnade ut i även speglas i regeringens arbete, säger IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Sverige
Örebronyheter

Källa Institutet mot mutor

You must be logged in to post a comment Login