Ny rapport om digitala angrepp på demokratin

Av på 9 december, 2018

Ny rapport om digitala angrepp på demokratin – vad kan juridiken göra för att minska problemet?

Institutet för Juridik och Internet (IJI) har, i samarbete med mySafety Försäkringar, tagit fram rapporten ”Nätkränkningar som rättsligt och demokratiskt problem”. Rapporten är skriven av HG Axberger och ger insikter och förslag på möjliga förbättringar och förändringar för att motverka att nätkränkningar har en negativ påverkan på vår demokrati.

Att nätkränkningar av olika slag påverkar demokratin vet vi. Även om det saknas djuplodande undersökningar finns det allt för många fall där vi vet att politiker, journalister och andra demokratiskt viktiga roller skräms och tystas på grund av hat och hot över nätet.

– Vi tror att det behövs ett större grepp för att komma tillrätta med problemet. Vi behöver bättre kunskap, förståelse och inte minst resurser hos polis och åklagare, men det behövs även en rejäl inventering av hur lagrummen ser ut med särskilt fokus på demokratiskadliga angrepp. Den här rapporten är förhoppningsvis ett steg mot en större och bredare diskussion, säger Ängla Eklund på Institutet för Juridik och Internet.

Axbergers har haft helt fria händer i produktionen av rapporten och ger där en översikt av rättsområdet i dag samt ett antal synpunkter och förslag på områden som bör ses över. En central punkt är behovet av att förtydliga brottet ”brott mot medborgerlig frihet” då detta brott just tar sikte på demokratiskadliga angrepp.

– När en politiker, en journalist eller en domare hotas eller utsätts för andra brott på grund av sitt uppdrag är det ett angrepp på hela samhället. Vi arbetar aktivt mot alla typer av kränkningar på nätet och det här området är mycket viktigt att komma tillrätta med och lösa eftersom det i förlängningen hotar vår demokrati, säger PA Prabert, kommunikationschef på mySafety Försäkringar.

mySafety har gett ekonomiskt stöd till Institutet för Juridik och Internet för arbetet med rapporten. Denna rapport är den första i en ny skriftserie från IJI som syftar till att vidga perspektiven kring fri- och rättighetsfrågor på internet.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in