Ny rapport visar kraftig ökning av körförbud och bromsfel efter besiktningsundantag

By on 2 mars, 2022
Arkivbild

Med anledning av coronapandemin förlängdes tillfälligt inställelsetiden för besiktning – nu visar nya siffror från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) att den tillfälliga lagen gav långtgående konsekvenser i Sverige. Bland annat blev över hälften av de tunga lastbilar som utnyttjat undantaget underkända när de senare besiktades. Därtill noterades en påfallande ökning av anmärkningar på bromssystemen. FBB konstaterar också att ingenting har hänt gällande reglerna för besiktning av elbilar – trots att elbilsförsäljningen slog nya rekord under 2021.

För att besiktningsorgan, medborgare och myndigheter i de länder som genomförde kraftiga nedstängningar av samhället inte skulle bryta mot EU-regler om besiktningsintervall infördes den så kallade omnibusförordningen för att förlänga giltigheten och inställelsetiden för besiktning. Även Sverige valde att införa undantaget, trots att någon sådan nedstängning inte skett här. I Fordonsbesiktningsbranschens senaste branschrapport noteras en rad effekter av att Sverige valde att möjliggöra uppskjuten besiktning.

Bland annat blev över hälften (52,2 procent) av de tunga lastbilar som utnyttjade möjligheten till förlängd inställelsetid underkända med krav på ombesiktning när de senare kontrollbesiktigades. Detta kan jämföras med att 41,7 procent av de som infann sig inom sin ordinarie besiktningsperiod, och alltså inte valde att skjuta upp besiktningen, underkändes, vilket är en mer normal underkännandegrad. Hälften av de lastbilar som sköt upp besiktningen fick senare anmärkningar på bromsarna – att jämföra med 34 procent hos de som inte sköt upp besiktningen.

”Detta är allvarliga uppgifter som också visar på vikten av att kontinuerligt kontrollera skicket på den tunga fordonsflottan i Sverige. Uppenbarligen behövs det löpande och tät kontroll av sådant som bromssystem för att säkerställa att lastbilar och tunga släp är i trafikdugligt skick”, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

En annan effekt av undantaget var att antalet fordon som belades med direkt körförbud ökade med över 50 procent.

”Vi pratar här om fordon som är i så dåligt skick att besiktningsteknikern tvingas belägga bilen med ett omedelbart körförbud. I de fallen måste fordonet omgående repareras eftersom det bedöms vara en direkt fara i trafiken. Omnibusförordningen innebar att antalet sådana fall ökade markant vilket är mycket anmärkningsvärt”, säger Tord Fornander.

Fortfarande ingen särskild elbilsbesiktning

I förra årets branschrapport öppnade Transportstyrelsens generaldirektör för förändringar i regelverket gällande besiktning av elbilar. Men trots att elbilsförsäljningen fortsätter att slå nya rekord, så även under 2021, har ingenting hänt.

”Självklart måste elbilar kontrolleras på ett rimligt sätt så att batterier, uttag och kablar hålls i ett gott skick. Vi har svårt att förstå varför det tar så extremt lång tid att få dessa regler på plats. Andra länder uppdaterade sina regler för flera år sedan, men Sverige har knappt påbörjat arbetet”, säger Tord Fornander.

Utöver frågan om omnibusundantaget och elbilsbesiktning tar branschrapporten 2022 upp ett antal aktuella ämnen kopplat till trafiksäkerhet och utsläpp från trafiken.

Statistik från branschrapport 2022 relaterat till omnibusundantaget:

ÖVER HÄLFTEN, 52,2 procent av tunga lastbilar som väger över 16 ton och utnyttjat omnibusundantaget blev underkända med krav på ombesiktning. Att jämföra med 41,7 procent av de som infunnit sig till kontrollbesiktning inom sin ordinarie besiktningsperiod och som därmed inte nyttjat undantaget. (Andelen underkända tunga fordon ligger vanligen på denna nivå.)

ANDELEN GODKÄNDA PERSONBILAR sjönk från 67 procent (ej nyttjat omnibus) till 53 procent av de som nyttjat omnibus.

ANDELEN PERSONBILAR som blivit underkända med krav på ombesiktning har ökat med nära 53 procent för de som nyttjat omnibus.

EN PÅFALLANDE ÖKNING av anmärkningar på bromssystemen på samtliga fordonstyper. Det är dock extra relevant för tung trafik. Av de som inte nyttjat omnibus sker anmärkning i genomsnitt på 34 av 100 lastbilar över 16 ton. Av de som nyttjade omnibus är motsvarande siffra 51. Det handlar om mer än 11 000 tunga lastbilar som underkändes på grund av undermåliga bromssystem

ANDRA ANMÄRKNINGSTYPER förutom bromssystemen som fått långt högre andel anmärkningar vid nyttjande av omnibus är hjulsystem, karosseri och kommunikationssystem.

ANDELEN FORDON som har belagts med direkt körförbud har ökat med minst 50 procent inom samtliga fordonstyper. Tunga släp stack ut med en ökning på nära 74 procent.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Fordonsbesiktningsbranschen

You must be logged in to post a comment Login