Nyckelfonden delar ut 4 miljoner till forskning om covid-19

Av på 24 augusti, 2020
Flödescell för analyser av genetisk arvsmassa, DNA och RNA. Provet laddas in i flödescellen och analyseras i instrumentet i bakgrunden. Foto Elin Abelson

Nyckelfondens styrelse har beslutat att fördela 4 miljoner till coronaforskning. Det är fem forskningsprojekt inom Region Örebro län som får ta del av den extra utdelningen av forskningsbidrag.

”Det var angeläget att vi snabbt kunde ta ett beslut redan under pågående pandemi”, säger Bo Anderson, styrelseordförande i Nyckelfonden.

Ett av forskningsprojekten handlar om att undersöka varför patienter med covid-19 har så olika sjukdomsförlopp. Forskargruppen kommer att utgå från fyra olika patientgrupper med cirka 100 patienter i varje grupp. I den första gruppen ingår patienter som har intensivvårdats och i den andra gruppen de som har varit inlagda på sjukhus men inte fått intensivvård. De som har haft bekräftat virus men bara milda symptom ingår i grupp tre och i den sista gruppen ingår de som bor på äldreboende och har blivit smittade men inte har fått sjukhusvård.

– Vi har fyra grupper med studiedeltagare. De har väldigt olika sjukdomsförlopp och det vill vi forska om. Vi vill titta på vad det är som skiljer grupperna åt, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och docent på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Hon betonar att forskningen är ett lagarbete och forskargruppen består av forskare från både Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet.

– Vi kommer att använda oss av de prover som togs i samband med att patienterna testades för covid-19. Proverna har sparats i vår biobank. I det här forskningsprojektet kommer vi att analysera patienternas DNA för att studera variationer som kan ha betydelse för det inflammatoriska svaret. All forskningsdata kommer att sparas i en covid-19-databas som kommer att vara tillgänglig även för kommande forskningsprojekt, säger Gisela Helenius.

I databasen kommer även forskaren Paula Mölling, molekylärbiolog och docent vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, tillsammans med forskargruppen sammanställa deras forskning. Den fokuserar på att undersöka hur stabilt SARS-COV-2 virusets RNA, arvsmassa, är över tid och hur spridningen av olika grenar av viruset ser ut i Region Örebro län. Dessutom kommer virusets mängd samt samspel med andra mikroorganismer undersökas för att se hur infektionen påverkas. Forskningsprojektet har en annan frågeställning men båda forskargrupperna kommer att koppla klinisk data med genetisk data från både patient och viruset.

Docent Jan Källman sitter med som ordförande i den sakkunniggrupp som har bedömt ansökningarna till Nyckelfonden.

Jag är imponerad över att forskarna med så kort varsel kan ställa om till covidforskning. Vi har fått in många ansökningar med hög kvalitet, säger Jan Källman.  

Följande forskningsprojekt beviljades medel:

Ansvarig forskare Ansökans titel Beviljat belopp
Gisela Helenius Varför har patienter med covid-19 olika sjukdomsförlopp? 900 000 kr
Scott Montgomery Which sections of the Örebro country population are more likely to have been infected by covid-19 in 2020 and are at greatest risk of poor health because of the pandemic? 800 000 kr
Olof Hultgren Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid covid-19 infektion. 800 000 kr
Paula Mölling Genomiska stabiliteten av SARS-CoV-2 i relation till kliniska data samt andra mikroorganismer från patienter med covid-19 i Region Örebro län 876 000 kr
Jonas Halfvarson Karakterisering av möjliga smittvägar för SARS-CoV-2 och identifiering av riskgrupper, utifrån förekomst av det så kallade spikproteinet ACE2 hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. 500 000 kr

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in