Nyregistrerade personbilar i juli ökade fyra procent

By on 2 augusti, 2022

Under juli 2022 nyregistrerades 18 789 personbilar. Det är en ökning med 4 procent jämfört med juli förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik för nyregistrerade fordon per månad.

Under juli månad 2022 nyregistrerades 4 procent fler personbilar än i juli året innan. Av alla nyregistrerade personbilar var andelen klimatbonusbilar 47 procent (mot 34 procent i juli 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km. Av de 83 542 klimatbonusbilarna som nyregistrerats hittills i år var 53 procent elbilar, 46 procent laddhybrider och 1 procent gasbilar.

Under januari–juli 2022 har totalt 169 286 personbilar nyregistrerats, 15 procent färre än samma period 2021. Under de första sju månaderna har el varit den vanligaste drivlinan bland nyregistrerade personbilar (27 procent) följt av bensin (25 procent) och laddhybrider (23 procent).

Under juli 2022 avregistrerades 18 863 personbilar, varav 7 754 (41 procent) exporterades. Övriga avregistrerade bilar skrotas.

Under juli 2022 nyregistrerades 1 688 lätta lastbilar (-1 procent jämfört med juli ifjol), 335 tunga lastbilar (-12 procent) samt 39 bussar (+86 procent).

* Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes. 

 

Figur. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2019–2021 samt per drivmedel under 2022.

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis fr.o.m. år 2006 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Observera att antalet nyregistrerade bilar skiljer sig mot det som branschorganisationen Mobility Sweden redovisar. I Mobility Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och bilar som är direktimporterade exkluderas.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon” på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats www.scb.se/tk1001.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Myndigheten Trafikanalys

You must be logged in to post a comment Login