Nyttigt, säkert och gott att äta

By on 27 november, 2023
Inlagd sill är en god, näringsrik och säker produkt och en självklarhet på julbordet för såväl liten som stor.
Bild: Fiskbranschens Riksförbund

Sill – det bästa på julbordet är nyttigt, säkert och gott att äta. Sill i olika former är en fisk vi bör äta mer av, och något man bör introducera tidigt till våra barn vid såväl högtid som vardag. Sillen är näringsrik med bland annat högt proteininnehåll och gott om hälsosamma omega-3-fettsyror.

Den inlagda sill på burk som man köper i butiken, är till största del fiskad i Västerhavet och innehåller ytterst låga halter av miljögifter. Man kan alltså känna sig helt trygg med sillen på julbordet! Att sill dessutom är klimatsmart mat gör inte saken sämre.

Så här säger Livsmedelsverket om sjömat: ”Mer fisk! Ät fisk och skaldjur två till tre gånger i veckan.” Sill innehåller bra med protein och har gott om hälsosamma omega-3-fettsyror. Sillen har också ett högt innehåll av vitamin D och B12 samt järn i en form som är lätt för kroppen att ta upp.

Sill som man köper i mataffären som inlagd och förpackad är en säker och god produkt, med låg klimatpåverkan och är fiskad i friska vatten från fångstområden med låga halter av miljögifter. Givetvis kan strömming också läggas in precis som sill, men till inlagd sill och matjessill används oftast den lite fetare sillen från Västerhavet.

Men sill och strömming från Östersjön då?

Även sill och strömming från Östersjön har över lag låga nivåer av miljögifter. Resultat visar att det finns ett tydligt samband mellan halterna av dioxiner och PCB, och storleken på sill/strömming och att halterna varierar mellan de olika fångstområdena. Halterna i sill/strömming är högst i Bottenviken, och blir lägre ju längre söderut man kommer.

I södra Östersjön överskrider sillen inte de satta gränsvärdena (delområde 24-25). Dessutom visar färsk forskning att när sillen fileas och skinnet tas bort är den färdiga filén nästan helt fri från dioxin och PCB, även den från norra Östersjön.

Vad är skillnaden mellan sill och strömming egentligen?

Sill och strömming är samma art (Clupea harengus), det som avgör vad den kallas är vart den är fiskad. Fångas den norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den strömming. Fångas den längre söderut och på västkusten, kallas den sill. Sill som fångas söder om Kristianopel men fortfarande i Östersjön kan även få kallas Östersjösill. Strömmingen blir något mindre i storlek än sillen och har en lägre fetthalt.

Kan man få reda på var fisken kommer ifrån?

All fisk och annan sjömat skall märkas direkt på förpackningen, alternativt skall informationen stå tydligt i närheten av fisk som säljs i lösvikt eller på en tavla i butiken. Det skall framkomma vilken art det är, både på svenska och latin, om den är vildfångad skall det stå i vilket hav den är fångad och med vilket redskap. Är fisken eller sjömaten odlad så räcker det med vilket land den är odlad i.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Fiskbranschens Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login