Ökade svårigheter för unga att flytta hemifrån

By on 7 september, 2022
Var ska vi bo?>br>Bild: Fastighetsbyrån. Foto: Nicklas Höglund

Svårigheter att skaffa en bostad grusar många ungas möjligheter att flytta hemifrån, visar en ny Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån. Av de som bor kvar hemma har fyra av tio fått stanna kvar hemma längre än de velat och andelen som inte kan flytta har ökat över tid.

Andelen som tvingas flytta till andrahandsboende har också ökat kraftigt. Men det finns ljusglimtar i tunneln.

I en ny Sifo/Kantar-undersökning har Fastighetsbyrån undersökt möjligheten för unga att flytta hemifrån idag – och över tid. Bland 18-29-åringar som bor kvar hemma uppger 39 % att de fått bo kvar hemma längre än de velat på grund av svårigheter att skaffa en bostad. Bland alla 18-29-åringar uppger 19 % att de fick/får stanna kvar hemma längre än de velat. Motsvarande för 30-49-åringar är 14 %, som fick bo kvar hemma längre än önskat, och 6 % för de som idag är mellan 50 och 64 år. 23 % av 18-29-åringarna får hyra sitt första boende i andra eller tredje hand vilket är en kraftig ökning jämfört med äldre åldersgrupper (12-14 %).

– Att flytta till sitt första egna boende är ett stort och viktigt steg i livet och att möjligheterna att göra det har försämrats över tid är allvarligt. Dels för att det är ett steg mot självständigt vuxenliv, dels för att möjligheter att flytta till jobb, studier och annat begränsas. Bostadsbrist och låg nybyggnation av alla typer av bostäder, under många år, är en stor anledning till dagens problem, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

– Våra politiker måste ta det här på allvar. En del är att hålla nyproduktionen på en hög nivå – både hyresrätter, bostadsrätter, villor och studentbostäder. Men det krävs även andra insatser för att öka rörligheten på marknaden och öka ungas möjligheter att komma in. Vi skulle behöva en omfattande reform som tar ett omtag på hela bostadspolitiken, säger Johan Engström.

Ett ljus i tunneln för förstagångsköpare

Hela 74 % av 18-29-åringar säger att de vill flytta inom två år och bland de som vill köpa sin bostad uppger 68 % att det finns saker som hindrar dem från att kunna göra det. De vanligaste anledningarna är att de inte har pengar till kontantinsatsen och att bostadspriserna är för höga. Dagens sjunkande priser kan ge ökade möjligheter för förstagångsköpare.

– Bostadsbrist och stigande priser i kombination med bolånetak och amorteringskrav har höjt trösklarna till bostadsmarknaden rejält de 10-15 senaste åren. En ljusglimt för förstagångsköpare är att priserna nu är på väg ner, vilket bland annat påverkar kontantinsatsen. Även om vi samtidigt har inflation och stigande räntor så ökar möjligheterna för vissa grupper som vill in på bostadsmarknaden, fortsätter Johan Engström.

Resultat från undersökningen:

…………….

Behövde du bo kvar hemma längre än du ville på grund av svårigheter kring att få tag på ett första boende?

  18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Ja 19 14 6 5
Nej 78 85 92 93
Tveksam, vet ej 3 2 2 2

….

Har du fått bo kvar längre hemma än vad du hade velat på grund av svårigheter med att skaffa bostad (de som bor hemma hos föräldrar)?

  18-29 år
Ja 39
Nej 54
Tveksam, vet ej 7

….

Vilken boendeform flyttade du till när du flyttade hemifrån (de som ej bor med föräldrar)?

  18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Hyresrätt 35 53 56 56
Bostadsrätt 19 14 12 9
Enplansvilla 1 1 2 3
Tvåplansvilla 2 1 2 1
Radhus/kedjehus 0   2 2
Studentbostad 18 15 14 12
Andra- eller tredjehandshyra/inneboende 23 14 12 12
Gård 1   0 1
Annat 1 2 1 4
Tveksam, vet ej   1    

….

Vilka hinder finns för att du skulle kunna köpa en bostad (de som vill köpa bostad och upplever att det finns hinder)? Flera svar möjliga.

  18-29 år
Har ej pengar till kontantinsats 55
För höga kostnader med amorteringskraven 19
Saknar kunskap om hur man köper en bostad 3
För höga bostadspriser där jag vill bo 45
Får ej lån pga. min arbetssituation/har ej fast anställning 28
Att hitta en bostad jag vill ha och som möter mina krav 33
Får betala mycket i reavinstskatt 5
Annat, vad? 7

….

Vad skulle du vilja ha för typ av bostad nästa gång du flyttar (de som vill flytta)?

  18-29 år
Hyresrätt 31
Bostadsrätt 41
Enplansvilla 6
Tvåplansvilla 11
Radhus/kedjehus 1
Studentbostad 4
Andra- eller tredjehandshyra/inneboende 1
Gård 2
Tveksam, vet ej 2

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Fastighetsbyrån
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på ca 1000 intervjuer, med personer i åldern 18–79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 19 – 25 maj 2022.

You must be logged in to post a comment Login