Ökat ansvar för brottsförebyggande arbete

By on 30 juni, 2023
Arkivbild

Nu får Örebros kommuner ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet, den 1 juli kommer en ny lag som tydliggör och reglerar kommunens ansvar. Samtidigt får Länsstyrelsen Örebro län i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet att implementera de ändringar som lagen innebär.
 
I och med lagen kommer kommunerna och polisen ha ett likvärdigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Det kommer förbättra förutsättningarna för ett närmare och mer effektivt samarbete.

– Vi tror och hoppas att den nya lagen ska kunna stärka det brottsförebyggande arbetet. Att frågorna kommer prioriteras högre och att långsiktigheten ökar i det kunskaps- och problembaserade arbetet runt om i landets kommuner, säger Annie Lees, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Uppdrag att ge stöd till kommunerna

Brottsförebyggande rådet (Brå) och Länsstyrelsen har fått uppdrag från regeringen att stötta kommunerna i implementeringen av den nya lagstiftningen.

”Uppdraget ger oss en ökad möjlighet att bidra till ett enat och gemensamt stöd till kommunerna. Det ger oss också fler verktyg för att kunna bidra till ett samhälle med minskad brottslighet och ökad trygghet”, säger Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Uppdraget innebär att Länsstyrelsen, tillsammans med Brottsförebyggande rådet, ska utveckla ett samordnat, behovsanpassat och så kallat praktiknära brottsförebyggande stöd till landets kommuner. Ida Klingzell som är regional brottsförebyggande samordnare i Örebro län förtydligar:

– Örebro läns kommuner skiljer sig åt till omfång, invånarantal och typ av brottsproblem. Detta innebär att det stöd vi ger, tillsammans med Brå, kommer att se olika ut eftersom det kommer anpassas efter rådande förutsättningar. För att vi ska kunna ge så gott stöd som möjligt är det viktigt med en tät och öppen dialog med kommunerna.

I länet kommer Länsstyrelsen i samverkan med Örebro universitet att erbjuda utbildning som ett stöd i implementeringen av lagen. Länsstyrelsen kommer också ordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och ta fram ett stödmaterial som ska underlätta arbetet med lägesbilder. Att ta fram lägesbilder är ett krav som ställs i och med den nya lagen.

– Kommunerna har inför att lagen kommit efterfrågat just mallar och metodstöd för lägesbilder. Så det arbetar vi just nu med att ta fram, vilket vi hoppas kunna hjälpa kommunerna. Stödmaterialet fokuserar lite extra på små kommuner eftersom utmaningarna där ser lite annorlunda ut än i mer tätbebygda kommuner, säger Ida Klingzell.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login