Ökat skydd för kvinnor utsatta för våld i nära relationer

By on 12 mars, 2023

Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med samhällets fulla kraft, som ett led i detta arbete har regeringen beslutat att ge en pågående utredning ytter­ligare uppdrag i syfte att öka skyddet för kvinnor utsatta för våld och andra kränk­ningar i nära relationer.

– Hela samhället måste stå upp för kvinnor som utsätts för våld och andra kränk­ningar i nära relationer. Och lagstift­ningen måste värna brottsoffren. Därför ser regeringen nu till att öka skyddet för de som är utsatta, bland annat genom att se till att kontakt­förbud ska kunna omfatta en hel kommun, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhälls­problem som kränker och begränsar kvinnor. Tusentals flickor och kvinnor utsätts varje år för trakas­serier, våld och sexual­brott.

En pågående utredning har sedan juli 2022 i uppdrag att bland säkerställa att kontakt­förbuds­lagstift­ningen i så hög grad som möjligt tillgodoser intresset av att förebygga och ge skydd till främst kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer.

I syfte att ytter­ligare förbättra skyddet för de kvinnor som utsätts för våld och andra typer av över­grepp har regeringen beslutat att ge utred­ningen i uppdrag att även lämna förslag som innebär att det geografiska området för kontakt­förbud, vid en särskilt allvarlig hotbild, utökas kraftigt och i vissa fall kunna omfatta en hel kommun.

Utredaren ska också se över hur kontakt­förbud, om så krävs med elektronisk över­vakning, ska kunna användas under rätts­processer för att skydda förhörs­personer. Utredaren ska dess­utom lämna förslag som förbättrar möjlig­heterna till delgiving av beslut om kontakt­förbud.

Utredningstiden förlängs med sex månader. Uppdraget ska därmed redovisas senast den 7 februari 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login