Örebroforskare får 28,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Av på 10 december, 2018
Josefin Sundh och Helena Fadl

För första gången har forskare inom Region Örebro län fått pengar från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning. Helena Fadl har fått 18,2 miljoner kronor för sin forskning om graviditetsdiabetes och Josefin Sundh har fått 10,5 miljoner kronor för att hjälpa patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. 

Det är mycket roligt att forskare från Region Örebro län har erhållit imponerande anslag från Vetenskapsrådet. Konkurrensen och de höga kraven som ställs visar att den kliniska forskningen hos oss är i stark utveckling, säger Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef vid Region Örebro län.

Effekten av nya gränsvärden för graviditetsdiabetes
Helena Fadl jobbar på kvinnokliniken och hon ska studera effekten av nya gränsvärden för graviditetsdiabetes i Sverige. Studien är den första i sitt slag och ett stort nationellt material kommer att utvärderas. Det kommer att ingå cirka 65-70 000 graviditeter i studien. De gamla riktlinjerna för graviditetsdiabetes kommer att utvärderas mot de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen.

Höga blodsockervärden är vanligt om man har övervikt. Det är också vanligare om man har en ärftlighet för diabetes.

Jag forskar på hur blodsocker påverkar graviditet och förlossningsutfall. Desto högre blodsockernivå ju mer komplikationer för mamma och barn. Exakt vilken nivå av blodsocker vi behöver behandla för bästa resultat är oklart, men vi hoppas kunna få resultat från studien som hjälper oss att ta fram bättre rutiner i framtiden, säger Helena Fadl, överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Behandling med betablockad till patienter med KOL
Josefin Sundhs forskningsområde är folksjukdomen KOL. Vid KOL har man en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och det är vanligt med förvärringsepisoder av KOL då patienten har ökade symtom. Patienter med KOL har även en förkortad livslängd. KOL är en sjukdom som inte går att bota och därför är det väldigt viktigt att sträva efter nya sätt att förbättra situationen för dessa patienter.

– I forskningen kommer vi undersöka om behandling med betablockad till patienter med KOL utan tidigare känd hjärtkärlsjukdom skyddar mot ett sammanslaget mått av förvärringsepisoder, hjärtkärlhändelser och dödsfall, säger Josefin Sundh, överläkare på lungsektionen vid hjärt-lung-fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Studien påbörjades i Örebro i somras och startar i större skala efter årsskiftet. Det kommer att vara en rekrytering av studiedeltagare under två år med en uppföljning ett år efter inklusion. Totalt ska 1700 patienter inkluderas, huvudsakligen från Universitetssjukhuset Örebro men även vid ett tiotal andra ställen i landet.

Forskarna berättar om sina studier den 14 december
Det finns möjlighet att höra mer om forskarnas studier den 14 december klockan 7.45-8.30 i Wilandersalen, M-huset, på Universitetssjukhuset Örebro.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande att få anslag från Vetenskapsrådet. Det är väldigt roligt att få vara med att bidra till att sätta Region Örebro län och hela vår forskningsorganisation på kartan.Det är ju också ett erkännande av att vi håller hög vetenskaplig kvalitet, avslutar Josefin Sundh.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in