Över hälften av småföretagarna i 11 av 21 län tror på ökande försäljning

By on 8 juni, 2017

Den positiva framtidstron bland småföretagare håller i sig, i en majoritet av landets län tror över hälften att försäljningen ökar det närmaste halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en undersökning bland 815 små och medelstora företag i hela landet. Färre än var tionde småföretagare i Sverige, nio procent, tror på minskad försäljning kommande sex månader.

– De mindre företagen står för halva näringslivets omsättning och skapar merparten av jobben. Att deras framtidstro har tagit ytterligare ett steg i rätt riktning trots den politiska osäkerheten i omvärlden är ett kvitto på ett positivt finansiellt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Sammantaget är småföretagare i 11 av 21 län övervägande positiva till framtiden. I de länen tror över 50 procent på ökad försäljning under kommande sex månader.

Regionalt sett är småföretagarna på Gotland, i Gävleborg och i Västmanland de mest positiva i sin framtidstro. Gotland är tillbaka högst upp på listan efter att ha ramlat ned till allra sista plats i höstas. Mindre optimistiska är länen längre norrut. Bland bottenplaceringarna på listan hamnar Västerbotten, Dalarna och Norrbotten.

– 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora. Stabil framtidstro innebär att dessa företag vågar satsa, vilket i sin tur skapar möjligheter till ökade intäkter och ökad sysselsättning, säger Henrik Salwén.

Statistik från Vismas Affärsbarometer 2017
Tror du att företagets försäljning kommer att öka eller minska de kommande sex månaderna?
Öka kraftigt 6%
Öka något 44%
Vara oförändrad 36%
Minska något 8%
Minska kraftigt 1%
Tveksam/Vet ej 5%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login