Positivt resultat för allsvenska klubbar trots tomma läktare

By on 10 april, 2021

Publik i år eller inte – ovissheten är stor när fotbollsallsvenskan för herrar drar i gång till helgen. Under 2020 blev det spel inför tomma läktare. Trots det gick större delen av klubbarna med vinst, visar ny statistik från SCB.

De allsvenska klubbarnas rörelseintäkter minskade med sammanlagt 213 miljoner kronor under 2020 jämfört med året före.

– Men trots att matcherna spelades inför tomma läktare fick klubbarna publikintäkter på 144 miljoner kronor. Tack vare säsongskortsinnehavare som valde att stötta klubbarna och inte kräva återbetalning, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Tretton av de sexton klubbarna som spelade i allsvenskan i fjol visade upp positiva resultat när det var dags för bokslut. Deras totala rörelseresultat – alltså skillnaden mellan intäkter och kostnader före räntor – uppgick till 90 miljoner kronor.

– De positiva resultaten beror på flera saker. Klubbarna har fått cirka 200 miljoner kronor i coronastöd från staten. Sedan har intäkter från sändningsrättigheter ökat med 140 miljoner kronor, säger Daniel Lennartsson.

Personalkostnaderna var den enskilt största kostnaden och uppgick till cirka 970 miljoner kronor under förra året. Det var en minskning med 100 miljoner kronor, eller 10 procent, från 2019.

– Samtidigt ska man komma ihåg att vissa klubbar korttidspermitterat sin personal. Det påverkar inte personalkostnaderna men ger ett bidrag som bokförs som intäkt, säger Daniel Lennartsson.

Även övriga externa kostnader minskade och bidrog till den vinst som klubbarna gjorde.

De allsvenska klubbarnas resultaträkning i miljoner kronor 2020

  2020 2019  Förändring Utveckling (%)
Rörelseintäkter 1 708 1 921 -213 -11,1
Övriga externa kostnader -537 -762 225 -29,5
Personalkostnader -967 -1 071 105 -9,8
Avskrivningar -124 -115 -9 7,4
Övrigt 9 -12 21  
Rörelseresultat 90 -40 129  
Årets resultat 83 -37 121  

I fjol landade de allsvenska klubbarnas intäkter på drygt 1,7 miljarder kronor. Det är cirka 210 miljoner kronor mindre än 2019 eller en minskning på 11 procent. Publikintäkterna minskade med 240 miljoner kronor, eller 62 procent. Sponsorintäkterna föll samtidigt med 79 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 19 procent.

De allsvenska klubbarnas rörelseintäkter i miljoner kronor 2020

  2020 2019 Förändring Utveckling (%) Andel 2019 (%)
Publikintäkter 144 384 -240 -62,4 20,0
Sponsor- och reklamintäkter 338 417 -79 -18,9 21,7
Sändningsrättigheter 348 209 140 67,0 10,9
Uefa-ersättningar 72 153 -81 -53,0 8,0
Medlemsavgifter 29 31 -3 -8,2 1,6
Spelaromsättning 278 273 5 1,8 14,2
Övrigt* 498 454 44 9,7 23,6
Rörelseintäkter 1 708 1 921 -213 -11,1 100

*Inkluderar coronastöd

De allsvenska fotbollsklubbarna hade i fjol tillgångar på cirka 2,7 miljarder kronor. Det egna kapitalet uppgick till 997 miljoner kronor, vilket är en ökning på 104 miljoner kronor. Totalt har soliditeten ökat från 33,5 procent till 37,6 procent.

– Alla klubbar har positivt eget kapital men storleken varierar stort. Åtta av klubbarna i allsvenskan skulle inte klara att behålla ett positivt eget kapital utan coronastöd, säger Daniel Lennartsson.

De allsvenska klubbarnas balansräkning i tusentals kronor 2020

  2020 2019  Förändring Utveckling (%)
Omsättningstillgångar 949 879 69 7,9
Totala tillgångar 2 650 2 667 -16 -0,6
         
Kortfristiga skulder 575 604 -29 -4,8
Eget kapital 997 892 104 11,7
Eget kapital och skulder 2 650 2 667 -16 -0,6
         
Likviditet 165,0 145,6    
Soliditet 37,6 33,5  

Fakta: Om statistiken och källorna

Statistiken i artikeln bygger i huvudsak på data från de allsvenska klubbarnas årsredovisningar. I dessa är det data för koncernen som används. Antalet svarande uppgår till 15 av 16 klubbar. Det motsvarar en vägd svarsfrekvens på 97 procent. Bortfallet har hanterats med statistiska metoder.

I toppen av koncernen finns det i alla klubbar en ideell förening. Det beror på den så kallade 51-procentsregeln som innebär att en idrottsförening måste ha minst 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login