Rädda Barnen släpper ny rapport

Av på 6 oktober, 2021

Nu släpper Rädda Barnen rapporten Det svåra samtalet som ger en samlad bild av arbetet kring stödtelefonen Orostelefonen om radikalisering. Samtalen föranleds ofta av en oro som uppkommit utifrån en konkret händelse, där Orostelefonen fungerar som ett viktigt stöd för de anhöriga. Samtalsstödjarna stöttar bland annat anhöriga i att navigera och hänga med i den digitala extremism som vuxit fram, där de unga är ett steg före.

Orostelefonen är en anonym stödtelefon, som erbjuder ett professionellt samtalsstöd dit personer kan vända sig om de misstänker att någon i deras närhet lockas av extrema budskap och ideologier som innefattar bland annat; högerextremism, religiöst profilerad extremism och vänsterextremism. Rapporten baseras på samtal med anhöriga, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna under åren 2017-2020. Samtalen kan t.ex. komma från en mamma, bror eller farmor som känner sig orolig för att en anhörig är aktiv på sidor på nätet där det förekommer hat- och våldsbudskap.

Under pandemin har barn spenderat mer tid på nätet där hat- och våldsbudskap sprids, och Orostelefonens samtalsstödjare hjälper anhöriga att navigera och hänga med i den extremism som vuxit fram digitalt.

– På nätet är det tydligt att olika grupper använder sig av kraftfulla, förenklade budskap, istället för att använda sig av mer komplexa och nyanserade. För barn och unga kan det vara svårt att navigera bland sådana budskap. Vi uppmuntrar anhöriga att prata med barnen om det innehåll som de tar del av på nätet. Syftet är att barnen ska känna sig lyssnade på och att det skapas en förtroendefull dialog om det barnen upplever, berättar Linn Lindström, som leder arbetet med Rädda Barnens Orostelefon.

Rädda Barnen ser att vuxenvärlden brister i bemötandet av barn och unga som uttrycker hat och extrema åsikter. T ex har vi erfarit att vuxna som arbetar med barn har svårigheter i att bemöta extrema åsikter konstruktivt, och att medierapporteringen avhumaniserar de svenska barnen till IS-anhängare i Syrien.

Rädda Barnen ser också att den digitala miljön har fått en större betydelse för rekrytering och spridning av hatbudskap. Föräldrar och andra viktiga vuxna upplever att det är svårt att navigera i den världen. Att det är svårt att hänga med i barnens liv på nätet och därmed också veta hur man kan hjälpa.

Sedan 2020 finns ett partnerskap mellan Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Rädda Barnen. CVE finansierar Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering. Orostelefonen utvärderas löpande av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in