Region Örebro län satsar på artificiell intelligens

Av på 18 juni, 2021

Region Örebro län ser stora vinster med att öka användningen av artificiell intelligens, AI, inom den egna verksamheten och därför satsar nu den regionala tillväxtnämnden 500 000 kronor på att höja kunskapen inom området.

– Jag är övertygad om att vi med hjälp av AI både kan höja vår effektivitet och sänka våra kostnader, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Tanken är att en större kunskap om vad AI är för något i kombination med en ökad insikt om vilka möjligheter tekniken för med sig ska förbereda Region Örebro län för framtida utvecklingsinsatser inom det aktuella området.

– Jag hoppas att vi på det här sättet kan skapa en vilja hos våra medarbetare att testa och därefter också införa lämpliga AI-lösningar i verksamheten. Vi vill förbereda vår organisation för AI helt enkelt, säger Irén Lejegren.

Satsningen ska även märkas utanför regionorganisationens väggar.

– Region Örebro län har ansvaret för den regionala utvecklingen och det är därför viktigt att vi kan driva på utvecklingen av AI inom länets industri och offentlig sektor, säger Irén Lejegren.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in