Region Örebro län ska upphandla vård

By on 29 april, 2021
Arkivbild

Region Örebro län ska göra en upphandling av specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi. Vid dagens sammanträde fattade regionstyrelsen beslut om formerna för denna upphandling.

Regionstyrelsen vill att Region Örebro län ska kunna erbjuda länets invånare valfrihet genom att tillhandahålla privat vård som ett komplement till den offentliga vården. I dagsläget har Region Örebro län ett avtal med Capio Läkargruppen för att säkra denna valfrihet men det är ett avtal som nu är på väg att löpa ut varpå en ny upphandling ska initieras.

– Region Örebro län har goda erfarenheter av att samarbeta med Capio Läkargruppen, och vi ser fram emot att få ett nytt avtal på plats med den aktör som ger oss de bästa förutsättningarna att också fortsättningsvis kunna garantera alla länets invånare en jämlik hälso- och sjukvård, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Flexibelt upplägg

Regionstyrelsens förhoppning är att kunna teckna ett avtal som kan träda i kraft den 1 april år 2022 och som därefter löper över åtta år. Det avtal som Region Örebro län kommer att erbjuda är indelat i dels en fast del som omfattar bland annat hud och plastik, öron-näsa-hals, ögon, kirurgi, gastroskopi och gynekologi, dels en rörlig del som omfattar bland annat psykiatri och generella vårdtjänster.

Regionstyrelsens ambition är att under de två första avtalsåren köpa vård för 95 miljoner kronor för att sedan minska summan till 82,5 miljoner kronor per år under återstoden av avtalsperioden.

– Det är ett upplägg som gör oss flexibla och som ger höjd för de oförutsedda behov som kan uppstå under avtalsperioden utan att vi för den delen låser oss vid för höga volymer. Därutöver gör vi en extra satsning de första två åren med syftet att få hjälp att hantera den vården som skjutits upp under pandemin, säger Andreas Svahn.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login