Regionalt – Adoptionsbidraget höjs till 75 000 kr

By on 22 september, 2016
Adoption ger barn som redan finns en möjlighet att få familj, och ett höjt adoptionsbidrag ger fler möjlighet att bilda familj genom adoption.

Många års påtryckningsarbete från Adoptionscentrums sida har äntligen gett resultat – i regeringens höstbudget höjs adoptionsbidraget från 40.000 till 75.000 SEK per adoption.

Adoptionerna har sjunkit i antal de senaste åren, men det har inte kostnaderna gjort. Ökade vårdkostnader för barnen i födelseländerna, ökad kontroll av adoptionsverksamheten och längre vistelsetider vid resan för att hämta barnet är faktorer som inneburit kraftiga kostnadsökningar för blivande adoptivföräldrar.

För att ekonomiskt underlätta möjligheterna till att bilda familj genom internationell adoption infördes 1988 ett adoptionsbidrag på 20 000 kronor per adoption. Efter en kampanj initierad av Adoptionscentrum och dess medlemmar så höjdes bidraget till 40 000 kronor 2001 . Under senare år har kostnaderna för internationella adoptioner ökat kraftigt men adoptivföräldrarna har inte kompenserats för detta. I många år har Adoptionscentrum argumenterat för en ytterligare höjning, men det är först nu i höstbudgeten 2016, som en höjning äntligen kan genomföras.

Margret Josefsson, ordförande i Adoptionscentrum, är mycket glad för höjningen:
– Adoptionsbidraget täcker fortfarande bara en del av de kostnader som en adoption innebär, men detta är ändå en rejäl höjning och ett glädjande besked för våra medlemmar. Det är särskilt viktigt att samhället visar att adoption är ett bra alternativ, att ett barn som redan finns kan få familj. Denna framgång visar att det arbete vi lagt ned på att få politikerna att lyssna äntligen gett resultat!

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login