Regionalt | Rattsurfa – ett av 2015 år nyord

Av på 28 december, 2015

Varje år sammanställer Institutet för språk och folkminnen en nyordlista. Den baserar sig på ord som är relativt nya och har ökat i användning eller varit aktuella under det aktuella året.

I 2015 års nyordslista finns rattsurfa med.

Fantastiskt kul, tycker Lena Poggi som är språkvårdare på Transportstyrelsen.

Enligt lag får du som förare inte använda exempelvis mobiltelefon eller gps på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. Ouppmärksam är du till exempel om du skriver sms eller besöker Facebook, Instagram eller Twitter när du kör.

Själva lagtexten pratar om att mobilanvändandet inte får inverka menligt på körningen. Det är en formulering som kan vara svår att förstå.

Det är tacksamt att få jobba med aktiva verb när man kommunicerar:
Exempelvis ”tutar”, ”kör” och nu även ”rattsurfar”, förklarar Lena.

Men som i all kommunikation är det viktigt att både avsändare och mottagare tolkar ordet på samma sätt. Nyordslistan hjälper till att etablera ordet i samhället och ger det en tydlig formulering.

Vi har använt oss av ordet rattsurfa sedan hösten 2014. För oss blev det snart ett samlingsbegrepp för det som lagen ville hejda. Att ordet nu platsar i nyordslistan ser vi som ett kvitto på att det och dess betydelse börjar bli mer etablerat i samhället, säger Catharina Nilsson som är tillförordnad kommunikationsdirektör på Transportstyrelsen.

Budskapet som Transportstyrelsen arbetat med sedan hösten 2014 är Sluta rattsurfa.

Det är ett budskap som vi har för avsikt att fortsätta arbeta med eftersom det tar tid att ändra beteenden, berättar Catharina.

Även om många bilförare automatiskt kompenserar sin körning genom att exempelvis sakta ner för att hantera en situation i bilen, oavsett det är en ringande mobiltelefon eller en tappad napp, så är det viktigt att vara ödmjuk inför det faktum att: Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll. Kanske hinner du reagera om något oförutsett händer under den tiden, kanske inte.

Fler tips och information hittar du under Sluta rattsurfa.

Regionalt
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in