Så ska gasbilsägare kompenseras för extrakostnad vid besiktning

By on 15 oktober, 2021
Transportstyrelsen har utrett förutsättningarna för att ägare till gasbilar ska betala samma pris för besiktning som andra bilägare och hur det ska regleras.

Transportstyrelsen har tagit fram förslag på hur gasbilsägare ska ersättas för merkostnader i samband med besiktning, förslaget ingår i ett uppdrag som nu överlämnats till regeringen.

– Syftet med en kostnadskompensation är att ta bort extra kostnader för ett fordon som har fördelar ur ett klimat- och miljöperspektiv i jämförelse med bilar som drivs med fossila bränslen, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

I samband med besiktning av en gasbil måste gasbränslesystemet kontrolleras. Bilägaren kan välja att göra kontrollen och få ett intyg på en verkstad. Kostnaden för kontroll och att få ett intyg varierar från cirka 800 till uppåt 3 000 kronor.

Under 2020 besiktades cirka 23 500 gasbilar. Ungefär hälften av gasbilsägarna tar med sig intyg om att en verkstad har kontrollerat tanken.

Den modell som Transportstyrelsen föreslår går ut på att ersätta de gasbilsägare som faktiskt haft ökade kostnader i samband med besiktningen. Bilägaren måste själv ansöka om ersättningen.

– Idén med kostnadskompensationen är att gasbilsägaren ska kunna få ersättning för kontrollen av gastanken inför den första besiktningen och därefter varje gång bilägaren behöver ett nytt intyg inför besiktning, säger Josefin Hallenberg.

Kostnadskompensationen får uppgå till maximalt 1 900 kronor per ansökan. Statens utgifter för detta bedöms bli 10,5 miljoner 2022 och därefter 22 miljoner per år. Därtill tillkommer administrativa kostnader.

Transportstyrelsen föreslår att Naturvårdsverket ska hantera ansökningar om kompensation. Detta eftersom Naturvårdsverket redan i dag administrerar flera stöd med miljö- och klimatfokus.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Transportstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login