Så tycker de politiska partierna i Lindesberg

By on 10 oktober, 2022
Bild: LindeKultur

Inför valet 2022 frågade LindeKultur hur de politiska partierna i Lindesbergs kommun skulle ställa sig till ett antal frågor – däribland förslaget att ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek.

Fem partier (M, C, V, L och MP) svarade positivt, tre partier (S, SD och KD) svarade negativt och ett parti (LPO) svarade inte alls.

Enligt skollagen (2 kap 36 §) ska ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek”. Men tolkningsmöjligheterna för alternativa skolbibliotekslösningar har ökat skillnaderna mellan olika skolor – däribland grundskolorna i Lindesbergs kommun.

Kulturmanifestets förslag: Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek som ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling genom informationssökning, digital kompetens och källkritik.

Fråga till alla politiska partier; Om Lindesbergs Kulturparti fanns och lade fram detta förslag i kommunfullmäktige idag – hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller avstår ni?

….

Fem partier svarade JA = M, C, V, L och MP som tillsammans har 17 av 45 mandat i nya kommunfullmäktige

 • Moderaterna genom Lillemor Bodman: JA:
  ”Vi vill gärna samordna Folkbiblioteken med våra Skolbibliotek, som gjorts i Storå, för att stärka båda två. En annan vinst med detta kan vara att olika åldersgrupper träffas på ett naturligt sätt.”
  .
 • Centerpartiet genom Magnus Storm: JA:
  ”Idag finns det bemanning på vissa skolbibliotek, men för att uppnå en likvärdig skola bör det finnas på alla.”
  .
 • Vänsterpartiet genom Hans Finckh: JA:
  ”Såklart måste det finnas bemannade skolbibliotek på skolorna. Litteratur, informationssökning och källkritik integrerade i undervisningsverksamheten bygger grunden till personliga utvecklingen och ett aktivt deltagande i demokratiska samhället”
  .
 • Liberalerna genom Nils Detlofsson: Ett självklart JA:
  ”Det är en mycket viktig grund i ett liberalt och demokratiskt samhälle. Vi kommer att bevaka och driva de frågorna ännu hårdare och tydligare under kommande mandatperiod”
  .
 • Miljöpartiet genom Inger Griberg: JA:
  ”Det är viktigt att elever har tillgång till ett bra bibliotek med bra datorer och tidskrifter samt utbildad och intresserad personal.”

….

Tre partier svarade NEJ = S, SD och KD som tillsammans har 25 av 45 mandat i nya kommunfullmäktige

 • Socialdemokraterna genom Bengt Storbacka: NEJ:
  ”Vi ser att resursen är knapp varför vi inte har möjligheten att bemanna alla skolbibliotek men att det finns ett bra samarbete med folkbiblioteket och att det är den typen av synergier vi i första hand behöver utveckla.”
  .
 • Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen. NEJ:
  ”Vi ser ett utökat samarbete mellan skol- och folkbibliotek.”
  .
 • Kristdemokraterna genom Markus Lundin: NEJ:
  ”Tanken är väldig god men som ekonomin ser ut i kommunen har vi inte råd med bemannade skolbibliotek på samtliga skolor. Alla elever i Lindesberg har tillgång till kommunens folkbibliotek.”

….

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login