Säkerhet, samarbete och miljö i fokus

By on 24 augusti, 2022
Servicenämndens ordförande Håkan Stålbert klipper invigningsbandet.
Bild: Region Örebro län

Säkerhet, samarbete och miljö i fokus när nytt IT-hus tas i bruk, äntligen kan Region Örebro läns IT-verksamheter samlas under ett och samma tak.

Idag invigdes nya IT-huset, en fastighet som skapar nya möjligheter till positiv tillväxt – i verksamheten, organisationen och hos människorna som befolkar huset.

– Med satsningen på IT-huset tar Region Örebro län ett jättekliv för att möta framtidens behov av säkra IT-miljöer och ger sina medarbetare bästa möjliga förutsättningar för en god och attraktiv arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi ett bättre liv, sade servicenämndens ordförande Håkan Stålbert (KD) i samband med att han klippte bandet till det nya huset.

Lokaler med förutsättningar för framtidens digitala vårdlösningar

Region Örebro län har många olika system som bygger den digitala strukturen i hela organisationen, och vården i synnerhet. Med det nya IT-huset har regionen nu säkrat förutsättningarna för att möta framtidens moderna vård och är i fas med den snabba utvecklingen som sker inom IT-miljöer.

– Det här huset står för en trygg vård ur ett IT-perspektiv. Hög kvalité på IT-lösningar är viktigt för att helheten ska fungera, menar Patrik Malm, områdeschef IT.

Förutom kravet på hög säkerhet står också samarbete högt på agendan. I det nya huset kommer alla medarbetare inom IT att samlas under ett tak.

– Här får vi större möjligheter att utveckla och förbättra samspelet mellan våra medarbetare, något som jag är övertygad om kommer ge synergieffekter för många fler. Våra medarbetare har verkligen sett fram emot detta i flera år. I den nya, fräscha miljön finns gott om plats för både kreativt arbete, sociala pauser och aktiv återhämtning, säger Patrik Malm, områdeschef IT.

Miljöbyggnad av högsta klass

Region Örebro län har alltid som målsättning att bygga enligt Miljöbyggnads kriterier för att uppnå betyget guld med låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval. Vid nyproduktion bedöms 15 olika indikatorer som betygsätts.

– IT-huset har fått guld på 13 av dessa indikatorer vilket ger slutbetyget guld för byggnaden, något vi är mycket stolta och glada över, säger Fredrik Svensson, projektledare för byggnation.

Exempelvis har fastigheten en mycket låg energiförbrukning (26 kWh/m², år) i förhållande till Boverkets krav på (94 kWh/m², år) och även i jämförelse med kriterierna för betyget guld för indikatorn (56 kWh/m², år).

Fakta:

2018 startade område fastigheter arbetet med behovsanalysen tillsammans med område IT och Sweco Architects. Byggnationen av IT-huset startade våren 2020. Huset omfattar cirka 5 500 kvadratmeter. Cirka 140 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats i huset.

Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login