Satsning på blivande läkare

By on 31 augusti, 2022
Arkivbild

Region Örebro län ska utöka antalet utbildningsplatser för blivande läkare, så kallad AT-tjänstgöring, för att på sikt få fler färdigutbildade läkare inom organisationen.

– Kompetensförsörjningen är en stor utmaningen för Region Örebro län liksom för landets övriga regioner. Därför är det glädjande att vi nu kan ta emot fler AT-läkare som på sikt blir färdiga läkare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

I dagsläget har Region Örebro län drygt 18 AT-tjänster per 100 000 invånare vilket kan jämföras med rikets genomsnitt på drygt 15 AT-tjänster per 100 000 invånare. Men AT-tjänsterna i Örebro län ska bli fler och i den plan som regionstyrelsen fattade beslut om i dag finns en utökning med fem platser för AT-tjänstgöring under år 2022, från 52 till 57. Denna ökning ger Region Örebro län rätt till ett statligt bidrag om 6,9 miljoner kronor.

– Vi behöver fler läkare som kan möta länets patienter på våra vårdcentraler, på våra tre sjukhus och i våra övriga verksamheter. Genom att erbjuda fler utbildningsplatser för nästa generations läkare tar vi viktiga steg mot att tillgodose detta behov, säger Andreas Svahn.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län
Notering: AT – allmäntjänstgöring – kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter och det är något som krävs för att en läkare ska bli legitimerad och kunna arbeta självständigt.

You must be logged in to post a comment Login