Stillastående bostadspriser 2022

Av på 25 december, 2021

Under 2021 har efterfrågan på bostäder varit stark och priserna har stigit. Kommer 2022 se likadant ut? Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att en tydlig majoritet av mäklarna runt om i landet tror på stillastående priser både på bostadsrätter och villor under nästa år. Resultaten visar även att fördelen för säljarna på bostadsmarknaden sjönk ytterligare något i december.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 371 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Den här gången har mäklarna fått förutspå hur priserna kommer att utvecklas under 2022. På frågan ” Vad tror du om prisutvecklingen på villor i ditt område under 2022?” svarade 65 % stillastående priser, 30 % stigande priser och endast 5 % tror på sjunkande villapriser. Motsvarande siffror för bostadsrätter är liknande – 70 % tror på stillastående priser, 20 % på stigande priser och 10 % på sjunkande.

– Det är både troligt och sunt att vi får en lugnare marknad nästa år, både när det gäller antal bostadsaffärer och prisutveckling. Under större delen av pandemin har vi haft en väldigt het marknad och det är helt naturligt att det planar ut. Dels kan inte priserna stiga hur mycket och länge som helst, dels är inte behovet av att flytta lika stort eftersom det gjorts väldigt mycket affärer både 2020 och 2021, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

– Även om vi ser en avmattning nu är det inte sannolikt med några större prisnedgångar under 2022, snarare en svag uppgång. Vi har fortsatt bostadsbrist och låg ränta. Det som skulle kunna leda till större oro och prisnedgångar är kraftigt stigande arbetslöshet, kraftiga bakslag i pandemin eller skenande inflation och tidigare räntehöjningar än väntat. Inget av det känns så sannolikt i dagsläget, säger Johan Engström.

Minskat övertag för säljarna i december

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,44 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,5 när samma fråga ställdes i oktober och 6,7 i december 2020. På riksnivå minskar alltså fördelen för säljarna på bostadsmarknaden något. Nedbrutet på segment är det dock endast i Mellanstor och Mindre ort som fördelen för säljarna minskar.

– Även om vi ser en fortsatt avmattning på risknivå så har vi en fortsatt tydlig fördel för säljarna. Och en fördel som faktiskt ökar i fyra av de sex segment som vi följer. Just nu pekar signalerna åt lite olika håll och det ska bli intressant att följa utvecklingen när marknaden kommer igång igen på allvar i januari, säger Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen december 2021:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec
Riks 6,44 6.50 6,87 7,54 7,72 6,99 6,7 6,97 6,41 5,22 4,25 5,59 5,08
Stor-Stockholm 6,86 6.36 6,56 7,07 7,71 7,07 6,59 7,11 5,94 4,72 3,41 5,6 5,06
Stor-Göteborg 6,32 6,17 6,9 7,9 7,43 6,89 6,26 6,97 6,41 5,29 3,84 5,94 4,86
Stor-Malmö 6,74 6,42 7,25 8,25 8,81 7,92 7,13 7,17 7,29 5,48 4,83 7 6,19
Större ort 6,23 6,17 6,39 7,04 7 6,63 5,98 6,91 6,48 4,78 4,23 5 4,55
Mellanstor ort 6,09 6,65 6,98 7,8 7,92 6,8 6,93 6,83 6,43 5,5 4,74 5,56 5,16
Mindre ort 6,5 6,69 7,12 7,65 7,77 7,06 6,88 6,95 6,5 5,5 4,55 5,44 5,18

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Nyproduktion Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun April Jan Dec
Riks 5,53 5.6 5,28 5,62 5,72 5,16 4,89 4,92 4,78 3,99 3,83 4,35 4,05
Stor-Stockholm 6 5,29 5,56 5,11 5,97 5,06 4,76 4,66 4,4 3,24 3,22 4,23 3,52
Stor-Göteborg 5,4 6,33 6,67 5,93 5,14 5,54 4,63 5,57 4,33 4,2 4,06 4,68 4,5
Stor-Malmö 5,7 5,91 5 5,3 6,63 5,71 6 5,88 4,75 3,17 3,56 4,91 4
Större ort 5,73 5,25 4,5 5,19 5,06 4,38 4,47 4,08 4,55 4,09 4,19 4,28 3,5
Mellanstor ort 5,35 5,86 5,18 5,79 5,79 5,07 5 5,17 5,33 4,84 4,39 4,06 5,08
Mindre ort 5,31 5,41 5,37 6 5,74 5,35 4,88 4,64 4,78 4,03 3,72 4,48 3,93

Vad tror du om prisutvecklingen för villor i ditt område under 2022?

Villor 2022 Stigande Stillastående Sjunkande
Riks 30 65 5
Stor-Stockholm 25 64 11
Stor-Göteborg 39 56 6
Stor-Malmö 25 70 5
Större ort 37 63  
Mellanstor ort 36 60 4
Mindre ort 26 69 5

Vad tror du om prisutvecklingen för bostadsrätter i ditt område under 2022?

Bostadsrätter 2022 Stigande Stillastående Sjunkande
Riks 20 70 10
Stor-Stockholm 23 60 17
Stor-Göteborg 11 78 11
Stor-Malmö 13 70 17
Större ort 23 72 5
Mellanstor ort 23 71 6
Mindre ort 20 71 9

Vad tror du om efterfrågan på nyproduktion i ditt område under 2021?

Nyproduktion 2022 Stigande Stillastående Sjunkande
Riks 36 58 21
Stor-Stockholm 53 44 4
Stor-Göteborg 19 70 11
Stor-Malmö 33 52 14
Större ort 39 56 5
Mellanstor ort 39 57 4
Mindre ort 29 64 7

Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 15-20 oktober 2021 och totalt svarade 371 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Fastighetsbyrån

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in