Stöd till ny unik skolsatsning i Tanzania

Av på 27 augusti, 2021
Foto:Helena Reuterswärd, Sida

Lagom till skolstarten får 16 miljoner skolbarn i Tanzania möjlighet till bättre utbildning genom ett Sidastöd på 760 miljoner kronor. Satsningen innebär att lärare ska anställas där lärarbristen är som störst och skolor ska få bättre tillgång till läromedel. Projektet är världens första ”betalning för resultat”-program inom utbildning.

Ett nytt stort Sida-stöd ska bidra till högre kvalitet på utbildningen för skolbarn i Tanzania. Foto:Helena Reuterswärd, Sida

– Vägen till att minska fattigdomen går via utbildning och därför är detta en viktig satsning. Barn som gått i skolan och fått en utbildning kan lättare få jobb och ta sig ur svåra omständigheter av egen kraft, säger Ulf Källstig, Afrikachef på biståndsmyndigheten Sida.

För sex år sedan blev skolan avgiftsfri i Tanzania och sedan dess har nästan alla barn över hela landet fått möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Antalet elever har ökat med nära en miljon över hela landet och många av barnen kommer från de allra fattigaste familjerna. Sida gav ett stort stöd på nära 1,2 miljarder till satsningen. Avtalet har nu gått ut men det tanzaniska utbildningsdepartementet har bett Sida om fortsatt finansiering för att förbättra och förstärka det nationella utbildningssystemet.

Utvärderingar har visat att, trots en stark press på utbildningssystemet då antalet skolor och lärare inte var dimensionerat för så många nya elever, har det tidigare stödet bidragit till att fördela resurser mer effektivt och bland annat kunnat bidra till att fler flickor fortsätter längre i skolan. Utmaningar kvarstår och kunskapsnivån behöver höjas rejält. För att motivera eleverna att gå kvar i skolan kommer stödet att kopplas till konkreta resultat. Detta ska bidra till att resurser ännu bättre når de som är fattigast och höja utbildningens kvalitet.

– Samtidigt som fler flickor fortsätter längre i skolan är avhoppen stora i vissa distrikt, och speciellt avhoppen bland pojkar är oroande, och i vissa områden har 57 procent av pojkarna hoppat av skolan. Det nya stödet kommer att rikta in sig både på de platser där många hoppat av, men också samtidigt stärka det nationella systemet. Stödet ger förutsättningar för att jobba med dessa utmaningar så att både pojkar och flickor ska kunna stanna kvar i skolan, säger Ulf Källstig.

Projektet är det första så kallade ”betalning för resultat”-programmet inom utbildningssektorn i världen.

– Det är först när man visat upp konkreta resultat på det vi kommit överens om som stöden betalas ut, vilket ger regeringen incitament att uppnå viktiga förbättringar, säger Ulf Källstig.

Utbildning är en mänsklig rättighet, och enligt Sidas bedömning är ett förbättrat nationellt system som ger utbildning av hög kvalitet en förutsättning för ökad demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och till mer hållbara livsval.

– Tillströmningen av barn till skolorna har gett Sida unika möjligheter att arbeta med de mest utsatta grupperna i landet, barn från de fattigaste hushållen, i stor skala, säger Ulf Källstig.

– Vårt mål är att stödja en rättvis utbildning och vi strävar efter att fördela resurser så att det får störst effekt för de mest utsatta och marginaliserade barnen. Barn med funktionsnedsättning/funktionsvariation ska också särskilt uppmärksammas.

Stöd genom den tanzaniska staten har minskat på grund av det minskade demokratiska utrymmet i landet under de senaste fem åren. Samarbetet med staten fokuseras på förbättrad utbildning och att stärka/bygga upp ett socialt trygghetssystem. Sida bedömer att det finns en politisk vilja att utveckla utbildningssystemet.

Sidas stöd är på 760 miljoner, vilket motsvarar cirka 2 procent av Tanzanias totala budget för grundutbildning under de fem år som programmet kommer att pågå.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in