Stöd till översvämningsdrabbade i Libyen

By on 26 september, 2023
Arkivbild

Hjälpbehoven är enorma i Libyen som i september drabbats hårt av stormen Daniel som orsakade enorma översvämningar. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett första stöd på 17,5 miljoner kronor till livräddande insatser i form av matleveranser, medicin och andra förnödenheter för att stötta de överlevande.

– Just nu fokuserar våra samarbetspartners på plats på att rädda liv, med att dela ut olika förnödenheter men man har också stort fokus på psykosocialt stöd. De hjälper även räddningstjänsten med logistik och resurser. Till detta pågår en akutinsats att ge stöd till myndigheter för omhändertagandet av döda kroppar, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.

884 000 människor i behov av humanitärt stöd
Flera städer i östra Libyen har drabbats särskilt allvarligt. I Derna ledde vattenmängderna till kollaps av två dammar ovanför staden som skapade en flodvåg som spolat bort hela kvarter, en fjärdedel av staden har totalförstörts. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, och runt 10 000 personer saknas fortfarande. 43 000 personer har blivit hemlösa och tvingats fly undan vattenmassorna. Sammanlagt uppskattar FN:s organ för humanitära insatser och samordning av katastrofbistånd OCHA, att 884 000 personer är i behov av humanitärt stöd i de krisdrabbade områdena. Samtidigt råder svåra utmaningar att nå fram med nödhjälp då vägar och broar som leder till de drabbade områdena har förstörts.

Risk för sjukdomsutbrott

Därtill varnar organisationer för risken för explosiva kvarlämningar från krig som förflyttas med översvämningarna. Risken för sjukdomsutbrott, på grund av bristen på rent vatten och mat, är också överhängande.

­­­– Den här tragedin påminner om effekterna av klimatkrisen, och hur allvarliga konsekvenserna av naturkatastrofer blir när de slår mot redan sårbara samhällen med svag infrastruktur, brist på underhåll och låg beredskap i en politisk instabil och konfliktfylld miljö, säger Jakob Wernerman.

Sida har allokerat 15 miljoner till Internationella Röda Kors Kommittén (ICRC) för att snabbt svara upp mot de akuta behoven i Libyen. I samarbete med Libyska Röda halvmånen arbetar ICRC med räddningsarbete, omhändertagande av döda kroppar, och med tillgång till hälsoservice, förnödenheter och mediciner.

Action Against Hunger (AAH) allokeras 2.475 miljoner för att bistå med dricksvatten, sanitet och hygien artiklar, stöd till människor som flytt till temporära boenden samt mental hälsa- och psykosocialt stöd.

Sidas samarbetspartner MSB har sekunderat en miljöexpert till EU:s team som leder behovsanalyser.

Årligen bidrar Sida till humanitära samarbetspartners med oallokerade medel som kan nyttjas i plötsligt uppkomna eller kraftigt förvärrade kriser. Detta ger en förutsättning för en snabbare och mer flexibel humanitär respons.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login