Stor oro trots kvinnofridssatsningar

Av på 16 september, 2021
Foto: Julia Lindemalm

Roks välkomnar regeringens förslag att permanenta stödet till kvinno- och tjejjourerna och deras riksorganisationer, man känner samtidigt stor oro för delar av förslagen.

Inte minst ser Roks med bestörtning på regeringens beslut att barn ska ges egna placeringar när de kommer till en kvinnojour med sin mamma (SOU 2017:112 Ett fönster av möjligheter, Ds 2020:16).

Enligt förslaget ska socialnämnden besluta var barnet ska bo, i ett förfarande som liknar Lagen om vård av unga. Förslaget tar inte hänsyn till hur verkligheten ser ut eller hur den här typen av bedömningar görs.

Våldsutsatta kvinnor drar sig redan idag för kontakt med socialtjänst, polis och kvinnojourer av rädsla för att deras barn ska tas ifrån dem. Socialtjänsten missar inte sällan mannens våld och tar inte alltid hans våldsamhet på tillräckligt stort allvar, det får förödande konsekvenser för ett barn som flyr sin pappas våld.

Att frånta mammorna beslutanderätten över sina barn och överföra den till socialtjänstens redan djupt ansträngda verksamhet som dessutom ofta brister i kunskap på våldsområdet är ett svek mot både mammorna och barnen.

Barn som har levt med en våldsam pappa behöver våldsfrihet, trygghet, stabilitet och lugn. Den här reformen ger istället fortsatt osäkerhet för barnet och höjda trösklar till stödet, den uttrycker en önskan om hur världen ska fungera istället för att se till den verklighet som är barnens och kvinnornas.

Roks manar till protester och politiska alliansbyggen för att stoppa denna reform, den underminerar de stora satsningar regeringen annars gör på fältet och slår mot kvinnors utrymme att söka skydd och stöd. Den slår inte minst mot barns rätt att leva i frid och ro utan våld.

Sverige
Örebronyheter

Källa Roks

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in