Sverige måste våga satsa för att få mer svensk fisk på tallriken

Av på 26 mars, 2022
Foto: Fiskbranschen

Risken för minskade internationella livsmedelsflöden har senaste tiden ökat markant. Det står klart att Sveriges livsmedelsförsörjning måste utvecklas och här spelar de blå näringarna en viktig roll för att vi ska ha tillgång till miljömässigt hållbar fisk. Nu går det dock åt motsatt riktning.

I dagarna fick Slotts Lax ett avslag av Jordbruksverket på sin ansökan för utökad odling i Siljan.

– Detta avslag går i helt fel riktning om man på allvar vill öka livsmedelsförsörjningen på ett hållbart sätt. I dagsläget är odling i öppna kassar det mest ekonomiskt och ekologiskt hållbara, även om det för odlingsprocessens första stadier finns flera alternativa tekniker. De blå näringarna är en framtidsbransch, vi är en del av lösningen för att tillgodose livsmedelsbehovet i Sverige. Därför är det viktigt att förutsättningarna för att producera bra och hållbar mat i landet tas tillvara på säger, Wenche Hansen, VD på Matfiskodlarna Sverige.

Trots att branschen har utvecklats och är en garant för miljövänlig och hållbart producerad mat, har mängden svenskodlad fisk minskat under de senaste åren. Det beror till stor del på utdragna prövningsprocesser, som präglas av målkonflikter och dubbelprövning hos olika myndigheter, och en föråldrad syn på fiskodling. När det sätts i kontrast till att de vilda fiskbestånden är överexploaterade blir det tydligt att fisk riskerar att bli en allt dyrare och ovanligare företeelse på våra tallrikar. Enligt en ny rapport från EY i Norge kommer omkring två tredjedelar av fisken vi äter globalt att vara odlad år 2028.

– Det här är en utveckling som svenska myndigheter behöver få ett bättre begrepp om, om man på allvar vill få mer svensk fisk på tallriken och öka livsmedelsförsörjningen, avslutar Wenche Hansen.

Slotts Lax har sedan tidigare en odlingsanläggning utanför Mora. I februari fick företaget besked om fortsatt och utökat miljötillstånd för verksamhet från Mark- och miljööverdomstolen.

– Att vi då fick det slutliga godkännandet beror till stor del på att vi på Slotts Lax har vidtagit omfattande förbättrande åtgärder, med särskilt fokus på att minska riskerna för den skyddade Siljansöringen, säger Alf-Håkan Romar, VD för Nordic Trout, som äger Slotts Lax.

Planen med den nu avslagna utökningen av Slotts Lax verksamhet var att ytterligare förbättra fiskodlingsanläggningen. Slotts Lax respekterar Jordbruksverkets beslut, men kommer att överklaga det. Alf-Håkan Romar anser att beslutet inte tar hänsyn till den större bilden och framtidens ökande behov av odlad fisk.

Den svenska fiskodlingsbranschen arbetar aktivt med att minimera negativ miljöpåverkan. Genom flera olika samarbeten med både myndigheter och akademi har effektivare metoder, bättre material och foder med minimal miljöpåverkan kunnat tas fram. Tack vare det står branschen redo att stärka tillgången till svensk fisk.

Sverige
Örebronyheter

Källa Fiskbranschen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in