System med anonyma vittnen

By on 23 december, 2022
Arkivbild

Regeringen utreder system med anonyma vittnen, kraftfulla verktyg behövs för att bryta tystnads­kulturen. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag på ett system med anonyma vittnen.

Som en del i den största offensiven i svensk historia mot organiserad brotts­lighet tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på ett system med anonyma vittnen. Det är en av flera åtgärder som behövs för att komma till rätta med den tystnads­kultur som har blivit system­hotande.

System med anonyma vittnen finns bland annat i Danmark, Finland och Norge. Sverige är ett av få länder i Europa som inte har någon möjlighet att garantera ett vittne, som riskerar att utsättas för hot och repressalier, anonymitet under rätts­processen.

Två viktiga delar i arbetet med att bryta tystnads­kulturen är även kron­vittnes­systemet och möjligheten att kunna använda tidiga förhör som bevis i domstol. Utredningen ska därför även analy­sera tillämp­ningen av dessa reformer och överväga om regler­ingarna behöver ändras i något avseende.

Utredare blir Fredrik Wersäll. Utredningen ska redovisa sitt arbete i fråga om anonyma vittnen i oktober 2023 och i övriga delar under våren 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa Justitiedepartementet
Dir. 2022:141 Anonyma vittnen – regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/12/dir.-2022141/

You must be logged in to post a comment Login