Alla inlägg taggade "Hjärt-kärlsjukdom"

 • Hjärt-kärlsjukdom kostar 60,2 miljarder per år

  Hjärt-kärlsjukdom kostar inte bara liv och lidande utan även stora summor pengar. På ett år uppgår kostnaden för samhället till hela 60,2 miljarder kronor – motsvarande närmare 6 000 kronor per invånare i Sverige. Det visar en...

  • Skrivet juni 13, 2021
  • 0
 • Övervikt och vissa proteiner ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

  Hjärt- och kärlsjukdom drabbar ofta äldre. Det beror på att förändringarna i blodkärlen utvecklas under lång tid. När blodkärlen påverkats tillräckligt mycket uppstår sjukdom. I en studie vid Universitetssjukhuset Örebro har unga vuxnas blodkärl undersökts. Vissa proteiner...

  • Skrivet februari 12, 2021
  • 0
 • Preventionsarbete i primärvården räddar liv

  Preventionsprogram med fokus på fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil minskar risken att avlida i hjärt-kärlsjukdom med 21 procent. Det visar resultatet av en långtidsstudie finansierad av Hjärt-Lungfonden, som i 22 år följt 5 671 personer. Deltagarna...

  • Skrivet juli 23, 2020
  • 0
 • Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen

  Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie av forskare vid...

  • Skrivet juni 4, 2020
  • 0
 • Högre kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död

  I den hittills största studien på friska vuxna personer visar forskare på GIH att högre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö i förtid hos både män och kvinnor i alla åldrar. Dessutom...

  • Skrivet september 17, 2019
  • 0
 • Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

  En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

  Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – det visar undersökningar av 30 000 individer i Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS. Mönstret förekommer över hela landet och gällersamtliga riskfaktorer, till...

  • Skrivet oktober 12, 2018
  • 0
 • Skilsmässa och låg inkomst ökar risken för återfall i hjärt-kärlsjukdom

  Människor som har genomgått en skilsmässa eller har låg socioekonomisk status löper betydligt större risk att drabbas av en andra hjärtinfarkt eller stroke efter att man har haft en första. Det visar en ny studie från Karolinska...

  • Skrivet april 23, 2018
  • 0
 • 5 miljoner till forskning om sambandet mellan barncancer och hjärtsjukdom

  Upp till en tredjedel av de barn som hjärttransplanterats utvecklar senare i livet cancerformen lymfom. Vidare har barn som drabbas av barncancer ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, till följd av de starka mediciner som ingår i cancerbehandlingen. Det...

  • Skrivet december 29, 2017
  • 0
 • Dödstalen i hjärtsvikt trotsar trenden

  Allt fler som drabbas av hjärt-kärlsjukdom räddas till livet. Men hjärtsvikt trotsar den positiva utvecklingen genom att orsaka lika många dödsfall idag som för 15 år sedan, enligt siffror från Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport. En ny studie har stora...

  • Skrivet oktober 26, 2017
  • 0