All posts tagged "Scenarier"

 • Prognoser och scenarier för bostadsbyggande ska förbättras

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande. Boverket ska bland annat undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier, för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta....

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • Fortsatt ökning av covid-19

  Nya scenarier tyder på en fortsatt ökning av covid-19, spridningen av covid-19 har ökat i Sverige under de senaste veckorna. Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Nya scenarier för spridningen av covid-19

  Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 åter komma att öka under hösten, detta om nya virusvarianter som är mer smittsamma och har en större förmåga att undgå immunförsvaret får spridning. Genom att vaccinera sig enligt...

  • Posted oktober 22, 2022
  • 0
 • Nya scenarier pekar på minskad spridning av covid-19

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en minskad smittspridning, det mest sannolika är att den planar ut till mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren. Ett mindre troligt scenario tar också upp effekten av...

  • Posted februari 21, 2022
  • 0
 • Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19

  Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och når sin topp i slutet av januari. Orsaken är den omfattande smittspridningen av virusvarianten omikron, som nu dominerar i Sverige. Jämfört med tidigare varianter har...

  • Posted januari 15, 2022
  • 0
 • Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för covid-19

  Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig, och att alla som känner sig sjuka stannar...

  • Posted oktober 21, 2021
  • 0
 • Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna är ökade kontakter i befolkningen och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Det mest centrala nu är att fler i befolkningen vaccinerar sig....

  • Posted augusti 25, 2021
  • 0
 • Låg smittspridning väntas i sommar

  Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk för små lokala utbrott både under...

  • Posted juli 2, 2021
  • 0
 • Scenarier visar att smittspridningen kan plana ut

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att...

  • Posted maj 7, 2021
  • 0