Nya scenarier pekar på minskad spridning av covid-19

By on 21 februari, 2022
Arkivbild

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en minskad smittspridning, det mest sannolika är att den planar ut till mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren.

Ett mindre troligt scenario tar också upp effekten av att en ny virusvariant dyker upp som påverkar smittspridning och vårdbehov, vilket hälso- och sjukvården och omsorgen behöver ha en beredskap för.

De nya scenarierna som nu presenteras sträcker sig från den 20 februari till den 20 maj 2022 och ingår i Folkhälsomyndighetens åttonde delrapport till regeringen. Scenarierna ska inte ses som en prognos, utan är framtagna för att illustrera ett möjligt förlopp som kan utgöra underlag för planering inom hälso- och sjukvården.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de nya scenarierna är mer osäkra än de som tidigare presenterats eftersom den långsiktiga effekten av varianten omikron är svår att förutsäga. En faktor är att mörkertalet i smittspridningen nu är högre, på grund av ändrade rekommendationer för testning. Dessutom bygger det ena scenariot på antagandet om att en hypotetisk, ännu inte känd virusvariant av särskild betydelse skulle introduceras. Med det avses en virusvariant som enligt Världshälsoorganisationen WHO:s bedöms uppfylla olika kriterier som till exempel ökad smittsamhet, sjuklighet och dödlighet.

Minskad smittspridning

Det mest sannolika bedöms vara att smittspridningen kommer fortsätta minska snabbt, för att sedan plana ut efter februari och hålla sig på låga nivåer fram till sommaren.

– Vi är i ett nytt läge i pandemin där det finns ett brett immunologiskt skydd i befolkningen, eftersom många är vaccinerade och har haft infektionen. Även om smittan skulle öka igen så är det osannolikt att många skulle drabbas av svår sjukdom, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det är två olika scenarier som presenteras:

  • Scenario 0: Fortsatt spridning av omikronvarianten. Smittspridningen minskar för att plana ut och ligga på mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren
    .
  • Scenario 1: En hypotetisk ny virusvariant av särskild betydelse antas utvecklas och introduceras omkring den 20 mars, som är lika smittsam som omikron. Bland personer som tidigare infekterats med omikron antas skyddseffekten mot den nya virusvarianten avta efter tre månader. I scenario 1 ökar smittspridningen under våren 2022 och når en topp i mitten av maj.

Scenario 1 ska ses som en illustration av en hypotetisk utveckling. Detta ifall en ny virusvariant av särskild betydelse, som har en förmåga att kringgå skyddseffekten av både vaccination och tidigare infektion, skulle dyka upp och ta över. Folkhälsomyndigheten bedömer inte utvecklingen i scenario 1 som trolig, men den går inte att utesluta.

– Därför är det viktigt att man har en fortsatt hög beredskap inom hälso- och sjukvården och omsorgen. En god följsamhet till hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. Genom att fortsätta med nationell övervakning och testning inom vård och omsorg kan vi se förändringar i smittspridning och vårdbehov, och även upptäcka nya virusvarianter, säger Anders Tegnell.

Viktigt med vaccination

De nya scenarierna sträcker sig fram till den 20 maj. Folkhälsomyndigheten bedömer att det utifrån scenarierna i nuläget inte finns någon anledning att införa ytterligare smittskyddsåtgärder. Men pandemin är inte över, och vaccination är fortsatt det viktigaste verktyget för att skydda mot allvarliga konsekvenser vid en ökad smittspridning.

Det bedöms också som troligt att covid-19 kan komma att kräva återkommande vaccinationsinsatser till hela eller delar av befolkningen under kommande vintersäsonger. I dagsläget är det drygt 84 procent av befolkningen över 12 år som har vaccinerats med minst två doser.

– Eftersom vi vet att vaccinet ger ett gott skydd, men att effekten avtar med tiden, så vill jag verkligen uppmana alla att ta sina rekommenderade doser. Ovaccinerade personer är fortsatt överrepresenterade både när det gäller sjukhusinlagda och IVA-vårdade, säger Anders Tegnell.

Om scenarierna

I modellen antas att alla personer som är 12 år och äldre har erbjudits vaccin, men att vaccinets effekt avtar med tiden. I scenarierna antas skyddseffekten mot infektion med omikronvarianten vara 50 procent efter en tredje vaccindos. Mot svår sjukdom är skyddseffekten högre och varar längre. Även om det finns en stor osäkerhet tar scenarierna också hänsyn till ett större mörkertal i smittspridningen till följd av minskad testning i landet.

  • Scenario 0: Fortsatt spridning av omikronvarianten. Smittspridningen minskar för att plana ut och ligga på mycket låga nivåer efter februari och fram till sommaren.
    .
  • Scenario 1: Modellen antar att en ny hypotetisk virusvariant av särskild betydelse, som är lika smittsam som omikron, utvecklas och introduceras i Sverige omkring den 20 mars och får spridning. Bland personer som tidigare infekterats med omikron antas skyddseffekten mot den nya virusvarianten avta efter tre månader. I detta hypotetiska scenario ökar smittspridningen under våren 2022 och når en topp i mitten av maj.

Nya scenerier för smittspridning kommer att presenteras av Folkhälsomyndigheten den 20 april.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login