Tandvården behöver förbättra informationen

By on 19 december, 2022
Arkivbild

Tandvården behöver förbättra informationen till patienter, patienter har ofta dålig kännedom om tandvårdssystemet och färre än varannan patient upplever att de får tillräcklig information om kostnader. Många saknar också information om behandlingsalternativ.

Tandvården behöver bli bättre på att anpassa informationen till patienters olika behov och förmåga att ta till sig den. Det visar en ny rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört en enkätundersökning om den information patienter får i och om tandvården, samt vilken information de själva efterfrågar. Enkäten besvarades av närmare 5 200 vuxna personer som har besökt tandvården minst en gång de senaste tre åren.   

Tandvården har flera styrkor utifrån patienternas perspektiv. Men när det gäller information framkommer flera områden som inte fungerar tillfredsställande, trots lagkrav och bestämmelser. Undersökningen visar att patienter ofta har dålig kännedom om tandvårdssystemet och om vilka ekonomiska tandvårdsstöd som finns. En av fem vet inte att priserna kan variera mellan olika tandvårdsmottagningar och knappt hälften upplever att de fått tillräcklig information om kostnader innan behandlingen påbörjades. Många anser också att de inte fått tillräcklig information om eventuella behandlingsalternativ. 

– Information är en förutsättning för att stärka patientens ställning, men det är tydligt att inte alla patienter får den information de behöver. Tandvården behöver bli bättre på att anpassa informationen till patienters olika behov och förmåga att ta till sig den, säger Ida Nyström, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.   

Undersökningen visar också att relativt få patienter själva söker information. Till exempel är det få som söker information hos den oberoende prisjämförelsesajten Tandpriskollen, och många som söker den typen av information tycker att den är svår att hitta och förstå. Det saknas också förutsättningar för patienter att själva kunna ta del av sin tandvårdsinformation – det är till exempel långt ifrån alla som i dag erbjuds tillgång till sin tandvårdsjournal via 1177.

En styrka med tandvården jämfört med övrig hälso- och sjukvård är kontinuiteten – fler patienter träffar återkommande samma tandläkare. De patienterna upplever i större utsträckning att de får tillräckligt med information och att de är delaktiga i sin vård.

Tandvården utgör en viktig del av helheten för människors hälsa och behöver fortsätta att följas med patienternas perspektiv i fokus, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Hälsa
Örebronyheter

Källa Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Rapporten Tala om tänder. Patienters erfarenheter och behov av information om tandvårdenfinns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

You must be logged in to post a comment Login