Temadag i Region Örebro län belyser faktaresistens: ”Ett hot mot folkhälsan”

By on 14 oktober, 2021
Temadagen om faktaresistens kommer bland annat ta upp ämnet vaccinacceptans.
Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län

En temadag om faktaresistens arrangeras på Universitetssjukhuset Örebro på fredag den 15 oktober, bakom arrangemanget står HTA-enheten Camtö vid Region Örebro län. Enhetens uppdrag är att utvärdera vårdens metoder genom granskning av vetenskapligt underlag och på så sätt främja en evidensbaserad sjukvård.

Med temadagen vill Camtö bidra till ökad kunskap om hur faktaresistens kan förstås och bemötas.

– Med faktaresistens menas en ovilja att acceptera fakta om de motsäger den egna uppfattningen. Pandemin har tydliggjort att faktaresistens har direkt bäring på sjukvårdens arbete. Utbredd faktaresistens innebär ett hot mot folkhälsan, säger Louise Olsson, enhetschef HTA-enheten Camtö.

Faktaresistens belyses ur olika perspektiv

Temadagen har en bred ansats. Faktaresistens kommer att belysas ur ett flertal perspektiv – historiskt, filosofiskt, samhällsvetenskapligt.

– För att förstå fenomenet faktaresistens krävs andra vetenskapsfält än de som normalt återfinns inom vården. Vi ser därmed fram emot ett spännande tvärvetenskapligt möte, säger Louise Olsson.

Deltagarna kommer även att uppdateras kring vaccinationsacceptans i bland annat Sverige och slutligen ges redskap att bemöta faktaresistens i det kliniska arbetet generellt.

Föreläsningarna kommer att filmas och senare finnas på HTA-enheten Camtö:s hemsida, www.regionorebrolan.se/camto.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login