Tjänstepensionen är den viktigaste löneförmånen

By on 28 september, 2021

En klar majoritet, 59 procent, av de yrkesarbetande tycker att tjänstepension är den viktigaste löneförmånen. Trots detta är det ovanligt att arbetsgivaren pratar om den. Knappt två av tio pratar om tjänstepensionen vid en anställningsintervju. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag som infaller idag den 27 september.

Tjänstepension är en klar vinnare när det gäller löneförmåner hos både kvinnor och män i alla åldrar, där 59 procent tycker att den är viktigast. På andra plats kommer friskvårdsbidrag, som 18 procent svarar är viktigast. Därefter kommer träning på arbetstid som 9 procent tycker är den mest värdefulla förmånen som arbetsgivaren erbjuder.

– Vi har under flera år i samband med Tjänstepensionens dag ställt frågan om vilken löneförmån man tycker är viktigast och de senaste sex åren har tjänstepension placerats högst upp. Det är glädjande att så många anställda, även de yngre, värdesätter förmånen som ger pengar till sin pension, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Men trots att tjänstepension rankas högst är det få arbetsgivare som pratar om förmånen. Knappt två av tio (16 procent) svarar i undersökningen ja på frågan om tjänstepension togs upp av arbetsgivaren under sin senaste anställningsintervju. Det skiljer dock mellan män och kvinnor. Fler män (19 procent) än kvinnor (12 procent) svarar att tjänstepension togs upp. På frågan om de själva tog upp tjänstepension under sin senaste anställningsintervju svarar bara en av tio att de gjort det. Även här är siffran lägre hos kvinnorna (8 procent) än för männen (13 procent).

– Tjänstepensionen är en viktig förmån som gör stor skillnad för den framtida pensionen. Den kan se olika ut beroende på var du är anställd och därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Arbetsgivare som betalar in till tjänstepension för sina anställda har allt att vinna på att prata mer om den med sina medarbetare, säger Monica Zettervall.

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år. Syftet är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och att inspirera arbetsgivare att informera om tjänstepensionens betydelse för den framtida inkomsten som pensionär. Läs mer här om Tjänstepensionens dag.

Om tjänstepension

Cirka nio av tio förvärvsarbetande svenskar har tjänstepension, men det skiljer sig åt mellan olika branscher. Pengarna till tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren. Den som inte har tjänstepension får klara sig på endast den allmänna pensionen som pensionär. På Tjänstepensionens dag finns mer information om tjänstepension.

Om löneförmåner

Tjänstepensionen är en av flera löneförmåner som kan förekomma på en arbetsplats. En löneförmån kan vara allt från gratis kaffe till tjänstebil. En del av förmånerna är synliga här och nu, medan tjänstepensionen börjar betalas ut först när man slutat arbeta. Då kan det handla om väldigt mycket pengar.

Fakta: Så mycket sätts av till din tjänstepension varje år* 

Förmån Så mycket är den värd för dig/år
Tjänstepension 20 172 kr
Friskvårdsbidrag t ex gymkort 5 000 kr

*Så har vi räknat: : Tjänstepensionen beräknas på en svensk genomsnittslön på 35 300 kr i månaden. Friskvårdsbidraget utgår från det maximala skattefria beloppet, det är upp till varje arbetsgivare om och i vilken utsträckning friskvårdsbidrag erbjuds.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo den 23–29 augusti 2021 på uppdrag av organisationerna bakom Tjänstepensionens dag. Webbintervjuer genomfördes med 1 000 svenskar i åldrarna 20–65 år.

Fråga: Vilken löneförmån tycker du är viktigast att din arbetsgivare erbjuder? Fördelning av svaren i procent:

  Alla 20-35 år 36-45 år 46-55 år 55-65 år
Friskvårds-bidrag 18 19 16 18 15
Fruktkorg 0 0 1 1
Hushållsnära tjänster 1 0 1 0 1
Mobiltelefon 2 2 2 3 3
Tjänstepension 59 59 58 58 60
Träning på arbetstid 9 8 11 9 6
Inget av detta 5 4 4 4 8
Tveksam/vet ej 7 7 6 8 7

Fråga: Vid din senaste anställningsintervju, tog den du talade med upp tjänstepension? Fördelning av svaren i procent:

  Alla Man Kvinna
Ja 16 19 12
Nej 67 61 74
Jag har inte varit på anställnings-intervju 17 20 14

Fråga: Vid din senaste anställningsintervju, tog du själv upp tjänstepension då?
(Bas: De som varit på anställningsintervju) Fördelning av svaren i procent:

  Alla Man Kvinna
Ja 10 13 8
Nej 90 87 92

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Fora

You must be logged in to post a comment Login