Unga kvinnor är mest stressade inför sin privatekonomi

Av på 10 februari, 2021
Foto från Aller Media - She Report Kvinnor & Ekonomi

23 procent av kvinnorna i åldern 18-29 år är stressade över sin privatekonomi, det visar en undersökning som Norstat har gjort på uppdrag av Aller media. Självförtroendet inför privatekonomi och ekonomi i stort ser olika ut beroende på framförallt kön, ålder och utbildningsnivå.

Undersökningen finns med i Aller medias She Report – Kvinnor och Ekonomi, som tittar på hur kvinnor upplever och känner inför sin privatekonomi.

– Oavsett om vi gillar det eller inte så präglas våra liv av pengar i olika former. Det påverkar våra liv idag och i framtiden. Därför har vi valt att djupdyka i vad Sveriges kvinnor känner, gör, vill och drömmer om i relation till sin privatekonomi, säger Jennie Knutsson, kommunikationschef på Aller media.

Yngre kvinnor har mer negativa känslor inför sin ekonomi

Rapporten visar att skillnaden mellan äldre och yngre kvinnor är markant när det kommer till negativa känslor kopplat till ekonomi. Bland de yngre kvinnorna (18-29 år) anger 23 procent att de är stressade och 20 procent att de känner ångest inför sin privatekonomi. Bland äldre kvinnor (60-75 år) är motsvarande siffror sex procent respektive tre procent. Män har överlag mer positiva känslor inför sin privatekonomi. Samtidigt visar det sig att kunskapstörsten att lära sig mer om vardagssparande, börskunskap och förhandling av lån och räntor är stor hos många, särskilt hos de yngre kvinnorna.

– Corona har medfört att många kvinnors privatekonomi drabbats extra hårt, det kan så klart öka på oron inför framtiden. Rapporten visar ändå på att det finns ett växande intresse för sparande, särskilt aktiesparande. Sju av tio kvinnor i gruppen 18-39 år vill lära sig mer om just investering. 45 procent av respondenterna svarar att de idag sparar i exempelvis aktier, fonder eller värdepapper, berättar Jennie Knutsson.

Mognadseffekten – självförtroendet ökar med åldern

En av fem kvinnor i åldern 18-75 år anser att självförtroendet är mycket bra när det gäller privatekonomi och ekonomi i stort. Motsvarande siffra bland män i samma åldersintervall är drygt tre av tio. De kvinnor som utmärker sig med högst ekonomiskt självförtroende och som också känner sig som mest tillfreds med sina val är kvinnorna i åldern 60-75 år. Inom denna grupp tycker två av fem att deras självförtroende är mycket bra. I rapporten benämns detta som mognadseffekten.

– När vi är runt 70 år peakar vår lycka. Det är nästan övertydligt såväl i denna She Report på temat kvinnor och ekonomi, som i tidigare She Reports när det handlat om arbetsliv och karriär. Äldre kvinnor uppvisar en mer positiv attityd överlag och framför allt ett välbefinnande, ett självförtroende och en känsla av att vara tillfreds med sina val och livet i stort, i väsentligt högre grad än övriga, säger Jennie Knutsson.

Oavsett ålder så finns det en tydlig skillnad i självförtroende gällande sin privatekonomi bland välutbildade och lågutbildade kvinnor. Av de som var välutbildade ansåg två av fem att självförtroendet var mycket bra, motsvarande siffra bland lågutbildade är en på tio.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Aller Meida
Läs hela rapporten här – aller.se/shereport/shereport_2021_1/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in