Uppdaterad rekommendation gällande vaccination mot covid-19

Av på 6 februari, 2021
Arkivbild.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rapporten Rekommendation för prioritering av vaccination mot covid-19 som publicerades den 4 februari 2021. Det gäller en förändring för personer som genomgått organtransplantation samt ett förtydligande kring prioritering i den tredje fasen.

Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter ska prioriteras för vaccination i fas 2. Tidigare fanns det en skrivning att transplantationen skulle ha genomförts inom 12 månader men efter att ha fått ta del av ny kunskap på området så har myndigheten beslutat någon tidsgräns inte ska gälla. Alla som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation omfattas alltså av prioriteringen.

I den tredje fasen görs förtydliganden i rapporten avseende personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Avsikten med skrivningarna har aldrig varit att hela grupper av människor som anges ska prioriteras, snarare att det i dessa grupper finns individer som såväl löper ökad risk för att smittas såväl som utgör en smittorisk för andra. Och när det uppmärksammas exempelvis i socialtjänsten, bör dessa personer erbjudas vaccination. Folkhälsomyndigheten har dessutom valt att inte längre ge exempel på grupper som kan tänkas leva i socialt utsatta situationer. De exempel som gavs speglade endast en liten del av det spektrum av situationer som kan vara aktuella och kan därför komma att bli alltför styrande för hanteringen. Frågan hanteras bäst på regional nivå utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns om personer som kan vara aktuella för vaccination i dessa grupper.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in