Våga prata om det

Av på 15 januari, 2021

Från och med nästa vecka lyfter Sputnik fram satsningen ”Våga prata om det” riktad mot unga som kan behöva stöd, satsningen kommer att pågå under två veckor.

Coronapandemin har slagit hårt mot de som redan har det tufft och Sputniks målgrupp är inget undantag. Det tillsammans med en sjunkande trend i åldrarna13–20, där man inte längre söker sig till Sputniks gruppverksamhet, gör att Sputnik nu under vecka 3 och vecka 4 genomför en satsning för att nå ut just till dem.

Satsningen, ”Våga prata om det”, genomförs i form av en busskampanj, Örebro kommuns instagramkonto och ett samarbete med skolornas elevhälsoteam. Vanligtvis brukar Sputnik besöka skolorna men under rådande pandemi har inte fysiska besök varit aktuella och istället har en informationsfilm tagits fram som skickas ut till alla elevhälsoteam.

Vi ser elevhälsan som en länk mellan oss och ungdomarna och vi önskar komplettera det stöd som redan ges i skolan, säger Caroline Ingeloff, kurator på Sputnik.

Vår förhoppning är att fler av Örebros ungdomar ska få känna att de inte är ensamma, att de har rätt att må bra och att hjälp finns att få, avslutar Kajsa Sjöblom-Zivkovic, kurator på Sputnik.

Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro kommun för anhöriga (barn, ungdomar och deras föräldrar) till någon som dricker för mycket alkohol, tar droger och/eller missbrukar medicin.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in