Våldsdåd i Varberga påverkar hela kommunen

By on 30 maj, 2022
Arkivbild

Under söndagen inträffade ett våldsdåd i stadsdelen Varberga. Det påverkar både de som bor i området, verksamheter som finns i närheten och Örebro som stad.

– Det var med bestörtning som jag i morse tog del av vad som hade hänt, det är allvarligt på flera sätt, säger Peter Larsson, kommundirektör i Örebro kommun. Unga människor och deras familjer och vänner har drabbats, dådet påverkar de som bor eller arbetar i området, liksom skolor, förskolor, fritidsgårdar och andra verksamheter. Men jag vill också lyfta fram att jag känner hopp genom att vi kraftsamlar för att skapa trygghet i staden och för att minska det dödliga våldet. Just idag kan det kännas extra tufft, men vi ska åstadkomma en vändning tillsammans.

Nära samarbete för riktade åtgärder i stunden

Idag har flera kommunala verksamheter träffats tillsammans med Partnerskap Örebro, Säkerhetsavdelningen, ÖBOs områdesvärder med flera, för att få en samlad bild av läget.

– I Örebro har vi en god tradition av samverkan, den är etablerad för att hålla i längden och fungerar därför väl i brådskande situationer. Vi kan snabbt få en samlad bild av hur det här påverkar de som bor i området, elever på skolor i närområdet, ungdomar på fritidsgårdar och andra. Och vi kan vid en sådan här händelse rikta insatserna dit de behövs just nu, till exempel områdesvärdarna och fältassistenterna som kan finnas på både skolor och fritidsgårdar, berättar Johanna Sollerman, strateg på Örebro kommun med ansvar för brottsförebyggande arbete.

Förskolorna öppnar på tisdagen

Under måndagen var några av förskolorna i Varberga tvungna att hålla stängt, på grund av att polisen hade spärrat av området runt förskolorna. De tre förskolorna, Hasselmusen, Emil och Fantasia, kommer att ha öppet igen på tisdagen.

– Rektorer och pedagoger kommer att vara väl förberedda på att ta emot barnen och vårdnadshavarna, och lyssna in den oro bland vårdnadshavarna som vi vet finns, säger Zandra Ahkoila, verksamhetschef inom förskolan, Örebro kommun. Något sådant här påverkar naturligtvis många runtomkring, och vår uppgift är nu att bedriva vår verksamhet som vanligt men också finnas tillhands om något barn börjar prata om det som hänt. Rektorerna ger också det stöd som behövs till pedagogerna, om de är oroliga eller ledsna.

Örebro | Varberga
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login