Vi kommer vilja resa efter pandemin

Av på 24 maj, 2021

Coronapandemin har tvingat fram nya arbetssätt och tjänsteresorna har minskat kraftigt. Tiden efter pandemin kommer att vara experimentell men det fysiska mötets värde består. Det visar en ny rapport från Transportföretagen.

Hur kommer vi att mötas efter pandemin? Vi på Transportföretagen ställde oss tidigt den frågan i ett läge då många av oss har skiftat fritid och arbete till isolering och distansarbete för att minska smittspridningen. Men resor och möten är en investering för företagen och vilka värden går förlorade när vi inte längre möts i verkligheten och hur resonerar näringslivet om framtiden?

”Vår rapport visar att den historiska minskningen av möten och resor knappast blir bestående eftersom människor fortfarande värdesätter att träffas i verkligheten. Vi kommer troligen att se hur organisationer prövar sig fram i det nya landskapet för att se vilka lösningar som fungerar bäst. Det digitala mötet blir ett komplement till det fysiska” säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

Var vi bor och arbetar påverkar transportbehovet. Mycket tyder på att vi fortsatt kommer att färdas på land, till sjöss eller i luften. Särskilt över regions- och landsgränser för att träffa avtal eller göra upp affärer. Ökad decentralisering och flyttkedjor utanför städerna kan öka efterfrågan på pendling med kollektivtrafik eller egen bil för att få ihop livspusslet.

”Oavsett hur vi väljer att jobba behöver vi kunna transporten till kontoret eller till mötet. För att det ska fungera krävs till exempel en väl fungerande kollektivtrafik i städerna eller ett tidseffektivt inrikesflyg. Det är också tydligt att företag behöver resa utrikes för att göra affärer eller etablera sig på nya marknader. För företagen i transportnäringen handlar det om att positionera sig rätt när efterfrågan på transporter ökar igen efter pandemin” avslutar Tina Thorsell

Rapporten ”Det fysiska mötets värde” är framtagen av HUI Research för Transportföretagen och består av en kvantitativ frågeenkät till företag samt flera kvalitativa djupintervjuer med akademi, företag och andra organisationer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Transportföretagen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in