Hyrnotan i vården passerar 5 miljarder

Av på 3 mars, 2018
Arkivbild
Landstingens kostnader för hyrpersonal fortsätter att öka, förra året låg de på 5,2 miljarder kronor, en uppgång med 13 procent på ett år. Det visar färsk statistik som Dagens Samhälle tagit del av.

Landstingens mål att vara oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019 ser ut att bli svårt att nå.

Den nya statistiken från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att kostnaderna fortsätter att stiga markant. Merparten, 3,7 miljarder kronor, går till hyrläkare. Inhyrda sjuksköterskor kostade 1,3 miljarder.

Bilden är splittrad. Skåne, Östergötland och Kalmar har minskat notan. I Västmanland är den oförändrad och hos övriga stiger kostnaderna. I Uppsala och Värmland stiger de rejält, med 53 respektive 37 procent. I Örebro steg kostnaden med 20 procent.

SKL skönjer ändå tecken på att arbetet ger resultat.

Vi ser en långsammare kostnadsökning. Det fjärde kvartalet förra året låg den på 7 procent, jämfört med kvartal tre då ökningen var 14 procent. Vi ser att trenden börjar avta, säger Hans Karlsson, avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL. 

Ekonomi | Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in