Sveriges främsta idrottskommuner 2017

Av på 2 oktober, 2017

Resultatet av Sport & Affärers kommunranking 2017 presenterades under seminariet Professionell idrott i Jönköping den 2/10.

Hela huvudlistan med våra kriterier och motiveringar publiceras i Sport & Affärer nr 3 som utkommer den 3/10 samt på vår hemsida www.sportaffarer.se från den 2/10. 

Nedan följer de främst placerade kommunerna i huvudlistan och därefter våra tre speciallistor.

Huvudlistan:

1. Växjö
Utgår i sitt utvecklingsarbete från målsättningen att Växjö ska utgöra en attraktiv internationell mötesplats. Styr idrotten genom ett brett dokument som bl.a. reglerar Växjös inriktning mot folkhälsa,barn- och ungdomsidrott, jämlikhet och integration samt elitidrott. Använder idrotten för att stärka nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och för att skapa organiserad spontanidrott inom socioekonomiskt svaga områden. Har därför utvecklat ett stödsystem för ledarinsatser för spontanidrott. Stark och bred elitidrottskommun. Ett av Sveriges främsta anläggningsområden – Arenastaden där idrott, relaterad infrastruktur, akademi och näringsliv samarbetar. Har en bra eventstrategi och genomför event på SM- och landskampsnivå inom flera idrotter: handboll, multisporter, E-sport, fotboll, innebandy, gymnastik, schack och triathlon.Mycket starkt samarbete mellan idrottsrörelsen och Linnéuniversitetet. Starkt företagsklimat. Bra friluftskommun och cykelstad. Sjukpenningtalet under det nationella genomsnittet.

2. Karlstad
Arbetar efter ett idrottspolitiskt program – Idrott för alla. Fokuserar mycket på att stötta de som inte ges möjlighet till motion och idrott på grund av olika typer av utanförskap. Gör just nu en översyn av bidragsformerna – särskilt mot folkhälsoaktiviteter – och utvecklar också samarbetet mellan idrottsrörelsen och skolan. Karlstad är en bred elitidrottskommun med ett relativt omfattande ekonomiskt stöd från kommunen. Skattemässiga investeringar görs för att utveckla Svenska Rallyt, Karlstads Grand Prix samt Färjestadstravet och curlingsporten. Dessutom direkt ekonomiskt stöd till Färjestads BK i flermiljonsklassen. Har avtal med olika eventarrangörer. Har stärkt sin interna eventorganisation som nu är samlad i Tillväxtcentrum tillsammans med bl.a. näringslivsfrågor, turism och övergripande samhällsplanering. Har också en särskild grupp för evenemangsfrågor. Genomför ett stort antal nationella event men också några större internationella event som Svenska Rallyt, Karlstad Grand Prix och Baltic Sea Youth Games. Har ett mål att arrangera minst tio landskamper per år. Har ambitionen att bli Sveriges ledande cykelstad.

3. Solna
Har inget sammanhållet Idrottspolitiskt program utan styr idrotten genom olika verksamhetsplaner. Använder Solna Gymnasiums nationella idrottsutbildning för särskilda insatser mot ensamkommande barn och ungdomar. Har sedan flera år drivit en Fotbollsakademi för flickor. Stark kommun för handikappidrotter genom verksamheten på Norrbacka och Solnaspelen. Utifrån att Solnas invånarantal kontinuerligt ökar genomförs nu planering för hur antalet tränings- och motionsanläggningar kan öka. Mycket stark elitidrottskommun där elitlagen används i destinationsmarknadsföringen: fotboll (AIK, Sveriges största idrottsförening), ishockey, basket, handboll, golf, tennis, ridsport, speedway och handikappidrotter. Stark eventidrottskommun genom Sveriges största inomhusarena – Friends Arena. För att stärka eventen utvecklas infrastrukturen runt arenan. Samarbetar med Stockholms Stad om genomförandet av större internationella idrottsevent. Starkt företagsklimat, boendeort samt lågt sjukpenningtal. Stark idrottsforskning på Karolinska Institutet. 

4. Stockholm
Har ett bra och brett Idrottspolitiskt program som täcker områden som idrott som upplevelser, jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, motions- och spontanidrott samt anläggningar och andra friluftsytor. Fokuserar på integration och idrottsrörelsens roll i denna inom socioekonomiskt svaga områden. Har ett ”normalt” breddidrottsstöd och större efterfrågan än tillgång på idrottshallar för inomhusidrotter. Bra tillgänglighet till motionsspår och utegym. Bred elitidrottskommun som delvis saknar topprestationer på mästerskapsnivå. Har Sveriges mest utvecklade eventstrategi och en klart vässad organisation för att vinna hem och utveckla större internationella idrottsevent. Har också anställt en evenemangsstrateg inom stadsledningskontoret. Utan tvekan Europatopp när det gäller arenor för stora internationella idrottsevent. Mycket bra genomföranderesurser. Utvärderar kontinuerligt eventens samhällseffekter. Genomför årligen ett stort antal internationella idrottsevent inom flera idrotter: alpin skidåkning, friidrott, simning, hästsport(trav och hopptävlingar), marathon, cykel, elit- och motionslopp, tennis, bordtennis, handboll, basket och ishockey. Sveriges mest attraktiva boendeort samt ett sjukpenningtal under det nationella genomsnittet.

5. Halmstad
Styr idrottsutvecklingen genom det politiska dokumentet Halmstad Idrottsstaden. Dokumentet inkluderar idrottsrörelsen, högskolan och berörda bolag och förvaltningar inom kommunen. Stort fokus på folkhälsa, bredd, elitidrott samt integration och motionsidrott. Arbetar aktivt med att få in nyanlända i det befintliga föreningslivet. Kompenserar särskilt föreningar som aktiverar nyanlända ungdomar inom fem idrotter. Styrdokumentet innehållermätbara målsättningar. Bra anläggningar för ungdoms-och motionsidrott. Bra breddstöd i övrigt. Fokuserar breddverksamheten på de ungdomsläger som genomförs med ca 7 000 deltagare per år inom fotboll, innebandy och gymnastik. Stark elitidrottskommun. Använder lag och enskilda idrottspersoner i sin marknadsföring av Halmstad.Sveriges golfhuvudstad. Har tilldelats bordtennis- VM för lag 2018. Har en bra eventstrategi och en bra intern organisation för att hantera planering och genomförande av idrottsevent. Mycket starkt samarbete mellan idrottsrörelsen och Halmstads högskola. Bra cykelstad.

6. Östersund

7. Jönköping

8. Linköping

9. Malmö

10. Västerås

11. Borås

12. Göteborg

13. Kalmar

14. Uppsala

15. Luleå

16. Lund

17. Lidingö

18. Helsningborg

19. ÖREBRO

20. Norrköping

21. Mora

22. Gotland

23. Sollentuna

24. Falun

25. Örnsköldsvik

SPECIALPRISERNA

Sveriges främsta breddidrottskommun 

I denna kategori analyseras kommunernas styrkor när det gäller arbetet med att använda idrotten som verktyg för integration och jämställdhet; ekonomiskt stöd för ungdoms- handikapp och motionsidrott; tillgång till tränings- och motionsanläggningar för inom- och utomhusaktiviteter samt tillgång till spontanidrottsplatser.

1. Borås
Ser generellt idrotten somen hörnpelare i samhällsbygget, inkluderande i folkhälsoarbetet.Har utvecklat ett generöst stöd för idrottens roll i integrations- och jämställhetsarbetet. Särskilda stödformer till föreningar som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. Detsamma gäller de föreningar som anpassar sin verksamhet för att kunna ta emot fler personer med funktionsnedsättningar. Har i samband med genomförandet av två SM-veckor (sommar 2014 och 2017) utvecklat arenor och utomhusytor för ett 50-tal idrotter. Använder SM-veckan för att låta ungdomar pröva på många olika idrotter. Har ett mycket brett och omfattande idrottsprogram för lågstadieelever. Bra tillgång till träningsanläggningar för ungdomsidrott och bra stöd till privata anläggningar. Har tydliga och långsiktiga planer i samhällsplaneringen för utbyggnaden av spontanidrottsytor och motionsspår.

2. Halmstad

3. Malmö och Västerås 

Sveriges främsta elitidrottskommun
För att ligga i topp på denna lista krävs att kommunen använder sina elitlag och framgångsrika idrottspersoner som ett viktigt verktyg i sin destinationsmarknadsföring; att lagen och idrottspersonerna når framgångar i nationella och internationella mästerskap; att kommunen på olika sätt stöttar elitverksamheten samt att det inom kommunen finns arenor och utomhusytor som skapar goda förutsättningar för elitverksamheten. Dessa faktorer analyseras sedan i relation till kommunens befolkningsmängd.

1. Östersund
En kommun med 62.000 invånare som idag har ett allsvenskt fotbollslag i slutspelet i Euro League och som dessutom är svenska cupmästare. Dessutom elitlag i basket för damer och herrar och damlag i fotbollsettan. Har ett antal internationella och nationella idrottsstjärnor i längdskidåkning, alpint och skidskytte samt i parasporter som längdskidåkning och simning. Har internationella arenor för skidskytte och längdskidåkning samt en bra multihall (Jämtland Arena). Använder ungefär tio elitlag och fyra internationella idrottsstjärnor i sin destinationsmarknadsföring (Helena Ekholm, Daniel Rickardsson, Emil Jönsson och Anna Haag).

2. Lidköping 

3. Mora och Solna

Sveriges främsta evenemangskommun
För att nå en topplacering på denna lista krävs att kommunen har en tydlig eventstrategi för idrottsevenemang och idrottsrelaterade möten; har ekonomiska och personella kompetenser för att genomföra strategin; genomför kontinuerligt mätningar av de ekonomiska och andra samhällseffekter som eventen skapar; genomför större internationella event samt har tillgång till bra inom- och utomhusarenor och annan infrastruktur för större event.

1. Stockholm
Som vanligt mycket jämnt mellan Stockholm och Göteborg. Stockholm har en mycket bra och tydlig eventstrategi med bra och kompetenta genomföranderesurser och utvärderingar av eventens samhällseffekter. Har nyligen stärkt sin interna organisation för att effektivt kunna hantera bidproceser och genomförande av större internationella event. Har arenor i Europaklass, inkluderande samarbetet med Friends Arena i Solna. Genomför årligen ett antal mycket starka event på Europa- och världsnivå: Alpin Ski World Cup: Diamond League friidrott: Swim Open Stockholm: Stockholm Marathon: Elitloppet: ÅF Offshore Race: Lidingöloppet: Sweden Horse Show och handbollsmästerskap på EM- och VM-nivå. Dessutom ett stort antal svenska mästerskap och landskamper samt flera lag i högsta serierna för fotboll och ishockey för damer och herrar. Den ambitionslöshet som stockholmspolitikerna visade i samband med att bryta ansökningsprocessen för ett vinter-OS 2026 kan komma att långsiktigt, på ett negativt sätt, påverka den internationella idrottsrörelsens fördelning av större event till Stockholm.

2. Göteborg

3. Kalmar och Karlstad

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in