Alla inlägg taggade "Politik"

 • Så ska länets kommuner stärka medborgardialogerna

  Tio av länets tolv kommuner har skrivit under Deklaration för en stark demokrati – och flera av dessa har i sina åtaganden deklarerat att de ska intensifiera arbetet med medborgardialoger på olika sätt för att stärka demokratin....

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • Vi måste agera för att rädda kommunernas ekonomi

  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan...

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • FUB kommenterar: ​Fattigdomen som möts med en politisk gäspning

  Regeringen och samarbetspartierna har än en gång visat att personer med aktivitetsersättning/sjukersättning politiskt är helt ointressanta, trots att nivåerna på ersättningarna är så låga och skattesatsen så hög att många i gruppen lever i fattigdom. – Det...

  • Skrivet september 29, 2020
  • 0
 • Lindesbergs kommun skriver under demokrati-deklarationen senare

  Den 18 september 2020 skrev Region Örebro län tillsammans med tio av länets kommuner under Deklaration för en stark demokrati. Lindesberg och Nora var de kommuner som inte var med – men Lindesbergs kommun har för avsikt...

  • Skrivet september 28, 2020
  • 0
 • Offensiv budget – men nu behövs reformer

  I budgetpropositionen för 2021 presenterade regeringen idag en offensiv budget med historiskt höga satsningar. Sjukvården har prövats hårt under pandemin. Personalen inom hälso- och sjukvården har gjort stora uppoffringar, ofta med sin egen hälsa som insats och...

  • Skrivet september 25, 2020
  • 0
 • ​Frågor om Stripa gruvmiljö besvaras på kommunfullmäktige

  Var kan man uppdatera sig om nuläget för Stripa gruvmiljö och dess framtid i Lindesbergs kommun? Den frågan ställer Inger Griberg (MP) i en interpellation till Linde Stadshus AB, Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB...

  • Skrivet september 24, 2020
  • 0
 • Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget 28 september

  Medborgarförslaget om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus kommer att väckas på kommunfullmäktiges möte 28 september 2020 som hålls i Lindeskolans aula med början kl 17. “Under rådande omständigheter med...

  • Skrivet september 22, 2020
  • 0
 • Kommunfullmäktige sammanträder i Conventum kongress

  Onsdagen den 23 september sammanträder kommunfullmäktige på Conventum kongress och kommer då att återgå med samtliga 65 ledamöter på plats, sammanträdet kommer att genomföras med respekt för aktuella restriktioner och råd från Folkhälsomyndigheten. Ledamöterna kommer att placeras...

  • Skrivet september 21, 2020
  • 0
 • Jernbanedirektoratet öppnar upp för Oslo-Stockholm

  Utred ny järnväg över gränsen och möjliggör högre kapacitet in mot Oslo och Lillestrøm. Det var två av förslagen som Jernbanedirektoratet redovisade när arbetet med konseptvalgutredningen (KVU) för Kongsvingerbanan presenterades. Processen är ett viktigt steg för att...

  • Skrivet september 18, 2020
  • 0
 • Tillväxtutskottet blir egen tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun

  Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun kommer att föreslå att tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 1 januari 2021 och att tillväxtnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. Tillväxtutskottet ansvarar idag för bland annat kommunala kultur- och fritidsverksamheten,...

  • Skrivet september 17, 2020
  • 0