Högsta andelen avhopp från regionfullmäktige på 2000-talet

By on 19 januari, 2024
Arkivbild

Nästan sju procent av personerna som valdes in i regionfullmäktige 2022 hoppade av inom ett år, visar ny statistik från SCB. Det är den högsta andelen avhopp inom ett år för politiska församlingar under 2000-talet.

– Störst andel avhopp var det i Östergötland och Blekinge där lite drygt en av tio ledamöter hoppade av inom ett år. Kalmar var den enda regionen i landet som inte hade haft något avhopp ett år efter valet, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

I Örebro län hade 7% invalda personer till regionfullmäktige hoppat av inom ett år.

Vid motsvarande tidpunkt under den förra mandatperioden hade drygt 5 procent hoppat av från landets regionfullmäktige.

– Avhoppen från regionfullmäktige ett år efter valet har ökat successivt sedan valet 2006.

Samtidigt var avhoppen från riksdag och kommunfullmäktige ett år efter valen 2022 på en lägre nivå jämfört med motsvarande tidpunkt föregående mandatperiod.

– Avhoppen från riksdagen ett år efter valet är färre än på många mandatperioder. Ett år efter valet 2022 hade två procent av ledamöterna hoppat av, vilket är på samma nivå som efter valet 2002.

Olika mönster

I landets kommunfullmäktige hade drygt 5 procent av de valda hoppat av ett år efter valet. Sett till partitillhörighet skiljer sig mönstren åt mellan de olika politiska församlingarna.

– I regionfullmäktige var det vanligast med avhopp bland Sverigedemokraternas ledamöter. I kommunfullmäktige var det vanligast bland ledamöter från Miljöpartiet.

Avhoppen från regionfullmäktige ett år efter valet 2022

Regionfullmäktige Andel avhopp (%)
Östergötland 10,9
Blekinge 10,5
Uppsala 8,9
Halland 8,5
Dalarna 8,4
Stockholm 7,4
Skåne 7,4
Västra Götaland 7,4
Jämtland Härjedalen 7,3
Örebro län 7,0
Västerbotten 7,0
Kronoberg 6,6
Västmanland 6,5
Norrbotten 5,6
Gävleborg 5,3
Sörmland 5,1
Jönköpings län 4,9
Västernorrland 2,8
Värmland 2,5
Kalmar län 0,0

Politik
Örebronyheter

Källa: SCB
Fakta: Om statistiken
SCB har sedan början av 2000-talet mätt hur stor andel folkvalda politiker som har lämnat sitt uppdrag under respektive mandatperiod. Genomgående har högst andel avhopp har skett från kommunfullmäktige samtidigt som det har varit lägst andel avhopp bland riksdagsledamöterna.
I SCB:s uppgifter om avhopp ingår endast kandidater som ursprungligen valdes in och därmed inte avhopp bland ersättare.
De folkvalda församlingarna är olika många och olika stora.  Därmed får enskilda avhopp olika stor betydelse för andelen avhopp.
Här redovisas avhopp som skett mellan 2022-09-12 och 2023-09-12.

You must be logged in to post a comment Login