43 miljoner till skogsägare i länen ska stärka skogens värden

Av på 30 april, 2020

Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut nära 43 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar gick till skogsägare i Skåne: 9,8 miljoner kronor.

– Vi vet att det finns ett stort behov av naturvårdande skötsel i de 1,2 miljoner hektar skog som skogsägarna frivilligt avsatt till naturvård. Det är därför glädjande att det finns ett sådant stort intresse och att vi kunnat dela ut mer pengar i år, säger Anders Frisk, stödspecialist vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen hanterar flera ekonomiska stöd som skogsägare kan söka. Stöden Skogens miljövärden och Nokås vänder sig till skogsägare som vill göra åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden i sin skog, till exempel gynna naturvärdesträd och hugga bort gran och björk för att ge gamla tallar och ekar med vida kronor tillräckligt med plats. Stödet till ädellövskogsbruk kan handla om åtgärder som plantering och röjning i ädellövskog. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut 23 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 6 miljoner kronor i Nokås-stöd och 13,8 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk.

Gynnar ekarna

När det gäller stöd till natur- och kulturmiljöer, har största summan gått till Östergötland. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut drygt 3,5 miljoner kronor till Östergötlands skogsägare för olika typer av åtgärder som höjer skogens natur- och kulturvärden, till exempel att hugga bort träd som skuggar grova gamla ekar. Ekarna får då mer solljus vilket gynnar både ekarna och de många arter som lever på dem.

Stödet Skogens miljövärden är en del av landsbygdsprogrammet och avslutas i år. Sista dag att söka stödet är den 2 september 2020. Stödet till ädellövskogsbruk och Nokåsstödet går att söka under hela 2020.


Län Skogens miljövärden, utbetalat 2019 Stödet Nokås, utbetalat 2019 Stöd för ädellövskogsbruk, utbetalat 2019 Totalsumma utbetalat per län 2019
Blekinge län 1 176 tkr    161 tkr 451 tkr 1 788 tkr
Dalarnas län 2 503 tkr    703 tkr 0 3 206 tkr
Gotlands län    389 tkr    957 tkr 0 1 246 tkr
Gävleborgs län    199 tkr    341 tkr 0    540 tkr
Hallands län    445 tkr    168 tkr 438 tkr 1 051 tkr
Jämtlands län    759 tkr    523 tkr 0 1 282 tkr
Jönköpings län    812 tkr    133 tkr 385 tkr 1 330 tkr
Kalmar län 1 204 tkr    144 tkr 133 tkr 1 481 tkr
Kronobergs län    1 320 tkr    600 tkr 700 tkr 2 620 tkr
Norrbottens län    2 004 tkr    287 tkr 0 2 291 tkr
Skåne län    1 129 tkr    657 tkr        7 978 tkr 9 764 tkr
Stockholms län       634 tkr     48 tkr 133 tkr    815 tkr
Södermanlands län       391 tkr       0  403 tkr      794 tkr
Uppsala län    601 tkr        0    7 tkr    608 tkr
Värmlands län    481 tkr    202 tkr 762 tkr 1 445 tkr
Västerbottens län    1 852 tkr    298 tkr 0 2 150 tkr
Västernorrlands län 1 628 tkr    312 tkr                0 1 940 tkr
Västmanlands län     209 tkr        0               0    209 tkr
Västra Götalands län    1 521 tkr    419 tkr         1 738 tkr 3 678 tkr
Örebro län      214 tkr        0 tkr             68 tkr      282 tkr
Östergötlands län    3 548 tkr     89 tkr            647 tkr 4 284 tkr

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Skogsstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in