6 miljoner till forskning om elevers förflyttningar under skoldagen

By on 1 december, 2021

Gymnastik- och idrottshögskolan och Uppsala universitet är medsökande i ett fyraårigt forskningsprojekt i utbildningsvetenskap som leds av Malmö universitet. En fungerande skolgång lägger grunden till barn och ungas skolämneskunskaper och för deras känsla av samhörighet, delaktighet och bidrag till samhället, och genom det här projektet får GIH möjlighet att bidra med innovativ och nyskapande kunskap inom ett angeläget forskningsområde.

Projektet ”Förflyttningar och förändringar i skolans vardag” har beviljats ett forskningsbidrag om 6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet under perioden 2022-2025. GIH:s lektor Åsa Bäckström ska tillsammans med forskare från Malmö och Uppsala universitet studera elevers anpassningar och övergångar inom ramen för förflyttningar mellan olika fysiska och sociala miljöer under en skoldag.

– När elever rör sig mellan skolans klassrum och de olika skolämnena behöver de skifta sätt att tänka, göra och vara, beroende på vilka skolämnen de möter och lärares olika sätt att undervisa. Vi är intresserade av att undersöka hur dessa förändringar och förhandlingar sker och vad som ligger bakom dem, säger Åsa Bäckström, deltagande forskare från GIH.

Projektets syfte är att identifiera och beskriva högstadieelevers fysiska och sociala förflyttningar under skoldagen. Temat har stor samhällsrelevans, eftersom det behandlar en viktig del av elevernas socialisation. Förflyttningar och förändringar är en stor och viktig del av skolans vardag, som ofta glöms bort.

Betydelsen av projektet ligger i att det kommer att studera elevernas skoldag som en helhet. På så sätt synliggörs exempelvis skoldagens fragmentering, men också vad som håller den samman enligt eleverna. Det är viktigt att förstå för att kunna främja miljöer som stödjer lärande och sunda sociala relationer.

Sverige
Örebronyheter

Källa: GIH

You must be logged in to post a comment Login