Äldre och funktionsnedsatta stängs ute från nya betalningslösningar

By on 2 december, 2021
Arkivbild

Digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto. Det är några av de orospunkter som Sveriges länsstyrelser i dag lägger fram till regeringen när de presenterar rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021.

Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är tillfredställande för stora delar av befolkningen. Men det finns också grupper som är åsidosatta.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

I årets rapport lyfter Länsstyrelsen i Örebro län bland annat att betaltjänstsituationen inte är acceptabel för gruppen äldre eller för personer med funktionsnedsättningar.

Vi ser att möjligheten till personlig service fortsätter minska, samtidigt som allt fler betalningslösningar kräver en digital delaktighet, något som många äldre och människor med olika funktionsnedsättningar saknar, säger Josefine Eklund, processledare.

En annan fråga som särskilt lyfts i årets bevakningsrapport är den strukturomvandling från manuella till digitala betaltjänster som pågår. Det blir allt färre platser där det går att utföra betaltjänster och enskilda aktörer får närmast monopolliknande ställningar på marknaden.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login