Arbetskraftsbristen rusar mot rekordnivåer

Av på 4 september, 2021
Arkivbild

Antalet vakanser ökar dramatiskt och är i delar av landet på nästan samma höga nivå som innan pandemin, visar Stockholms Handelskammares nya analys av SCB-data.

Detta samtidigt som arbetslösheten i Sverige är fjärde högst i EU.

– Det vittnar om att matchningen fungerar dåligt, att mer måste göras för att fler arbetslösa ska ta ett arbete samt att vi måste bli bättre på att locka nyckelkompetens från andra länder, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Under veckan konstaterades att Sverige nu har EU:s fjärde högsta arbetslöshet.

Samtidigt visar en analys från Stockholms Handelskammare att antalet vakanta tjänster ökat dramatiskt under återhämtningen från pandemin.

Under andra kvartalet 2021 så uppgick antalet vakanser i Sverige till 36 370. Det är en ökning med 56 procent, motsvarade 13 027 vakanser från förra kvartalet.

På årsbasis så uppgår ökningen till 95 procent, motsvarade 17 742 vakanser, jämfört med samma kvartal 2020.

– Det är mycket dramatiska ökningar av lediga jobb som skulle kunna tillsättas omedelbart, men som förblivit lediga. Det är en mycket stor volym av arbete som aldrig blir gjort, löner som inte betalas ut, beskattas och understödjer konsumtionen. För Sverige som land är det en potential som aldrig realiseras och det är naturligtvis inte bra, säger Stefan Westerberg.

Två regioner sticker ut ordentligt: Stockholms län och Mellersta Norrland.

Stockholm står ensamt för 15 187 vakanser, vilket utgör 42 procent av alla vakanser. Stockholms högsta notering i vakanser innan pandemin skrevs till 16 491.

– I princip är vi tillbaka på ruta ett. Det är alldeles för svårt att förmå högutbildad kompetens, som ofta har flera alternativ, att välja att flytta till en region som präglas av en otroligt dysfunktionell bostadsmarknad. Ett fast jobb och god inkomst kan inte kompensera för extrema hyresköer och väldigt omfattande kreditrestriktioner, som politiken skyndsamt borde se över i samlad form, för den som kan tänka sig att köpa, säger Stefan Westerberg.

– Att bostadsmarknaden fungerar så dåligt som den gör drabbar de som redan bor i landet, men också alla som vill flytta hit och fylla en vakant tjänst och genom det bidra till ekonomin. Bostadsmarknadens sura biprodukt blir ett stort ekonomiskt svinn och en broms som hindrar företag och människor att utvecklas, säger Stefan Westerberg.

Den störst volymen av vakanta tjänster återfinns i dagsläget inom informations- och kommunikationsföretag och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

– Det skulle vara till allas fördel med en bättre kompetensförsörjning så att dessa jobb kunde tillsättas, då många mer avancerade arbeten i sin tur understödjer ytterligare jobb i andra sektorer. Det skulle underlätta för de som redan är arbetslösa och i dag har svårt att matchas mot de lediga jobb som finns, säger Stefan Westerberg.

Definition av vakanser: Vakanser är ett statistiskt mått som mäter antalet lediga jobb som kan tillträdas omedelbart men som ej blivit tillsatta. Vakanser är därför ett mått på bristen på arbetskraft.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Stockholms Handelskammare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in