Ekonomi | Underskott i statens budget i juni

Av på 30 juli, 2015

Saldot i statens budget i juni blev ett underskott på 33,4 miljarder kronor. Det är en försämring med 4,3 miljarder kronor jämfört med juni föregående år. Trots underskottet i juni visar budgeten hittills i år ett överskott på 16,7 miljarder kronor.

Utgifterna uppgick i juni till 70,2 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder kronor högre än föregående år. I huvudsak beror de högre utgifterna på förändringar i Riksgäldskontorets nettoutlåning. Nettoutlåningen ökade måttligt i juni med 0,4 miljarder kronor. Föregående år i juni minskade nettoutlåningen med 4,3 miljarder kronor, vilket resulterar i en stor skillnad mellan åren.

Inkomsterna uppgick i juni till 36,7 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor lägre än i juni föregående år. De lägre inkomsterna beror bland annat på lägre bidrag från EU.

För det första halvåret 2015 uppgår saldot i statens budget till 16,7 miljarder kronor, vilket är 7,2 miljarder kronor lägre än föregående år. Den största skillnaden mellan åren är ökade utgifter för Räntor på statsskulden. Helårsutfallet för Räntor på statsskulden var historiskt lågt 2014. De främsta orsakerna till de högre utgifterna är att anslaget hittills i år belastats med valutakursförluster istället för att tillföras valutakursvinster, som under 2014. Dessutom har kursförlusterna ökat under 2015.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 27 augusti 2015.

Ekonomi
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in