Extra ekonomisk ersättning till regionanställda

Av på 23 april, 2021
Arkivbild

Alla anställda inom Region Örebro län föreslås få en extra ersättning om 2 000 kronor för de insatser de gör under pandemin. De hälso- och sjukvårdsanställda som arbetar inom den direkta covidvården får även en dubblering av ett redan befintligt ekonomiskt tillägg vilket nu hamnar på 1 000 kronor per vecka.

Den pågående pandemin har på olika sätt ställt, och ställer fortfarande, mycket stora krav på Region Örebro län och dess anställda. För att uppmärksamma detta kommer regionstyrelsen att vid nästa veckas sammanträde fatta beslut om en extra ersättning till samtliga anställda.

– Vi har levt och kämpat med pågående pandemi i mer än ett år. Nu befinner vi oss mitt i en tredje våg med hög smittspridning och många sjuka. Det ställer stora krav på regionens anställda och precis som vi gjorde förra sommaren vill vi visa vår uppskattning i form av en extra ekonomisk ersättning, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsen.

Ersättningen kommer att betalas ut i samband med maj månads lön till alla som har varit anställda under april 2021. Kostnaden för den extra ersättningen beräknas till cirka 32 miljoner kronor vilket ryms inom den höjning av statsbidrag som följt i spåren av pandemin.

Extra ersättning till hälso- och sjukvårdspersonal

Utöver den ersättning som alla regionanställda nu tilldelas har hälso- och sjukvårdsdirektören fattat beslut om att höja det tillägg om 500 kronor per vecka som i dag utgår till dem som arbetar i den direkta covidvården. Från och med den 12 april till och med, som det ser ut nu, den 9 maj kommer det tillägget att vara 1 000 kronor per vecka.

– Vi kommer också att utvidga den grupp som får ersättning så att den under den aktuella perioden även inkluderar personal som i dag inte får någon ersättning. Det handlar om personal på ambulansen, röntgen, jourvårdcentralerna och särskilt utsedda covid-team på vårdcentralerna, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in