Förtydligande angående Transportstyrelsens avtal om it-drift

By on 14 maj, 2018

Sveriges Radio rapporterar idag att Transportstyrelsen tvingas förlänga sitt avtal om it-drift eftersom Försäkringskassan inte kan ta över driften inom två år, vi vill göra följande förtydligande.

Transportstyrelsens avtal om it-drift med vår driftleverantör IBM gäller från och med 2015 under fem år med option om förlängning två gånger à två år. (5+2+2). Det innebär att avtalet löper ut 2020 men att Transportstyrelsen har möjlighet att förlänga det två gånger.

På vilket sätt Transportstyrelsens it-drift ska ske de närmaste åren efter 2020 är en fråga som utretts av myndigheten. Flera alternativ har bedömts i utredningen, bland annat att inleda en ny upphandling och att bedriva it-driften i egen regi. Men slutsatsen är att det mest lämpliga alternativet är att förlänga det befintliga avtalet i två år. Detta av flera skäl:

1. Det handlar om säkerhet. Den drift som IBM nu tillhandahåller sköts av svensk säkerhetsprövad personal i Sverige.

2. Det handlar om stabilitet. Att byta driftleverantör är en mycket komplicerad process som tar år att genomföra. Samtidigt kommer flera mycket omfattande förändringsprojekt att genomföras under de närmaste åren. Att göra detta parallellt med att byta drift innebär för stora risker för verksamheten.

3. Det handlar om ekonomi. Vi har ett ansvar att vara återhållsamma med skattepengarna, och denna lösning är den som bedöms vara mest kostnadseffektiv.

Vi ser en förlängning av avtalet i två år som den bästa lösningen, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Transportstyrelsen har dialog med Säkerhetspolisen
En uppgift som framkommer i Sveriges Radios rapportering är att Säkerhetspolisen måste godkänna förlängningen av avtalet. En ny regel i säkerhetskyddsförordningen gäller sedan den 1 april i år men omfattar endast nya upphandlingar, inte förlängningar av befintliga avtal.

–Vi har haft dialog med Säkerhetspolisen om hur vi ska tolka lagstiftningen, och vi är överens i synen på denna fråga. Vi kommer att fortsätta arbetet med att förstärka vårt säkerhetsarbete och utveckla säkerhetsmedvetandet i Transportstyrelsen och jag räknar med en fortsatt tät och nära dialog med berörda säkerhetsmyndigheter, säger Jonas Bjelfvenstam.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login