Fyra av tio går till jobbet trots sjukdom

By on 8 februari, 2023
Arkivbild

Nästan fyra av tio anställda går till jobbet trots att de är sjuka, en ny undersökning som Vision beställt från undersökningsföretaget Infostat visar att många kommun- och regionanställda inte har råd att sjukskriva sig.

Nya siffror från Infostat visar att karensavdraget slår hårt mot yrkesgrupper med lägre inkomst, och främst mot kvinnor. Bland ensamstående kvinnor med hemmavarande barn uppger sex av tio att de gått till jobbet trots att de varit sjuka. Det främsta skälet är ekonomin.

Regeringen meddelade nyligen att man kommer att undersöka möjligheterna att avskaffa nuvarande karensavdrag för anställda i sektorer som vård, skola och omsorg som inte kan jobba hemifrån.

– Det är ett välkommet besked. Vision anser att karensavdraget bör slopas. Avdraget slår hårt mot lågavlönade yrkesgrupper och det är en viktig fråga för många av Visions medlemsgrupper som inte kan jobba hemifrån och måste sjukskriva sig vid minsta symptom, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision anser dock att ett avskaffande för vissa yrkesgrupper inte ska göras för snävt. Karensavdraget slår mot alla yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån.

Enligt en tidigare medlemsundersökning av Vision uppger nästan hälften av biblioteksassistenterna att de hararbetat när de varit sjuka för att de inte har råd att vara sjukskrivna.

 – Är man sjuk ska man inte behöva gå till jobbet och riskera att smitta andra – oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör, vilka ekonomiska förutsättningar man har eller om man måste vara på arbetsplatsen. Att färre går till jobbet sjuka medför vinster både för samhället och för den enskilde individen, säger Veronica Magnusson.

Några resultat från Infostats undersökning:

  • Totalt anser 42 procent att karensavdraget ska slopas. 36 procent anser ska vara kvar och 22 procent vet ej.
    .
  • Inom kommunsektorn anser 56 procent att karensavdraget ska slopas.
    .
  • Bland de som inte kan jobba hemifrån och som gått till jobbet, trots sjukdom, anser 63 procent att det kostar för mycket att sjukskriva sig.
    .
  • Bland dem som gått till jobbet med sjukdomssymptom är 39 procent arbetare och 17 procent tjänstemän. 24 procent av arbetarna och 55 procent av tjänstemännen jobbade hemifrån när de var sjuka. 

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Vision
Om undersökningen: Undersökningen genomfördes under vecka 3- 4 och bygger på svar från 1500 personer.
Fakta karensavdraget: En löntagare förlorar i genomsnitt ungefär 1 700 kronor före skatt på karensavdraget (baserat på en medellön på 37 00 kronor i månaden och ett avdrag på 20 procent av sjuklön under en vecka).

You must be logged in to post a comment Login